Семинар за тренинг менаџере бит ће одржан у Тирани у периоду од 28. јуна до 2. јула 2010. године у организацији Европског института за јавну управу. Семинар је намијењен службеницима за управљање људским потенцијалима.

Учинковито управљање обукама важан је предуслов за максималан радни учинак, а посебно у вријеме смањених буџета. За организацију је пресудно да има програме обуке који одговарају њеним стварним потребама као да су и организиране на ефективан начин.Због тога је овај семинар намијењен ХР менаџерима и бит ће фокусиран ће на практична питања  попут организације и планирања тренинга, мониторинга резултата те трошкова тренинга.

Нагласак ће бити на потребама анализе, постављању циљева, евалуације и дизајна програма обуке, а методологија тренинга бит ће базирана на партиципативном приступу и учесници ће користити властита радна искуства из организација из којих долазе.

Циљ тренинга је подизање свијести о самом тренинг процесу те начину на који тренинг подржава развој ефективних радних капацитета унапређењем вјештина тренинг менаџера да одреде, управљају и евалуирају програме тренинга у њиховим институцијама.