U saradnji Jedinice za koordinaciju i evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske, Regionalnog predstavništva Republike Srpske u Briselu i Skupštine evropskih regija, u prostorijama Vlade Republike Srpske u Banja Luci, 22 i 23. juna 2010. godine, održana je radionica posvećena korištenju programa EU (FP7 i CIP) koja je okupila predstavnike razvojnih agencija iz čitave Republike Srpske, kao i predstavnike ministarstava Vlade Republike Srpske zadužene za rad na projektima za čiju je realizaciju potrebno obezbijediti sredstva iz razvojnih fondova i programa.

Predavači radionice bili su predstavnici evropskih regija, članica Skupštine evropskih regija, organizacije koja okuplja 270 članova među kojima je i Republika Srpska.

Seminar-radionicu vodili su: Regina Kramer (Regina Kramer), predstavnica Skupštine evropskih regija (AER), Đulio Papa (Giulio Papa) iz regije Friuli Venecija Đulija – Italija (Friuli Venezia Giulia) i Kristina Bonafe (Cristina Bonafe), iz regije Valensija – Španija (Fundacion Comunidad Valenciana).

Svi predavači imaju dugogodišnje iskustvo u radu na projektima finansiranim putem evropskih razvojnih programa, a kroz ovaj seminar-radionicu učesnicima je na praktičan način objašnjen postupak prijave i pisanja projekata, te predstavljene osnovne karakteristike i način funkcionisanja Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj (FP7) i Programa za konkurentnost i inovacije (CIP).

Praktični dio radionice obuhvatio je pregled i evaluaciju studije slučaja, kao i razradu konkretnih projekata na kojima učesnici radionice trenutno rade. Ova radionica predstavlja primjer razmjene iskustava regija-članica Skupštine evropskih regija, zajedničkim radom i neposrednom komunikacijom, ovog puta na veoma popularnu temu – korištenja euro-fondova.