Za pomoć nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske /RS/ u 20010. godini u budžetu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS obezbijeđeno je 3,35 miliona KM – saopšteno je iz ovog ministarstva.

Od 2007. budžetske godine do danas nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS pomoglo je sa više od 10 miliona KM.

U saopštenju se navodi da se novčana pomoć nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u RS, prema novom pravilniku, dodjeljuje na osnovu ostvarenih ukupnih prihoda na nivou opštine po stanovniku za prethodnu godinu, ostvarenih izvornih prihoda budžeta opštine po stanovniku za prethodnu godinu, gustine naseljenosti i broja nezaposlenih lica u odnosu na broj stanovnika u opštini.

“Novčana pomoć nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama dodjeljuje se za realizaciju projekta i programa i podsticanja razvoja opštine u oblastima proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvene zaštite stanovništva i pomoći socijalno ugroženog stanovništva i brige o mladima”, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da se pomoć daje i za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i sporta, kulture i njegovanja kulturno-istorijske baštine, te pomoć u izgradnji vjerskih objekata, civilne zaštite stanovništva i zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, turizma, kao i za druge namjene radi lokalnog razvoja i efikasnog izvršavanja poslova opštine.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS ističe da je Pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu novčane pomoći jedinicama lokalne samouprave predviđeno da opština podnosi zahtjev za dodjelu novčane pomoći Ministarstvu na posebnom obrascu.

U zahtjevu se navodi traženi iznos novčanih sredstava, ciljevi i namjene za koje se traži dodjela novčane pomoći, kao i obrazloženje projekta odnosno programa koje opravdava dodjelu novčane pomoći, značaj koji projekat/program ima za razvoj opštine, efekti koji se očekuju, kao i broj građana koji su obuhvaćeni projektom ili programom, objavljeno je na portalu capital.ba