Konsultantska  kuća Revicon d.o.o. 11.juna  u Sarajevu predstavla knjigu 'EU Fondovi,' autora Jelene Misite, Martine Belić, Gordane Stojanović, Dženite Mutap, Zare Halilović i Branka Peurača. Knjiga 'EU Fondovi' je dugo pripremano izdanje koje bi trebalo pomoći da  apsorpcija sredstava iz fondova EU u našoj zemlji bude značajno veća.

Svrha ovog izdanja je pomoći aplikantima iz BiH u pripremi i konačnoj izradi projektnih aplikacija te upravljanju odobrenim projektima, a u skladu sa metodologijom koju zahtijeva Europska komisija.

U svom prvom izdanju koje obrađuje ovu tematiku, pokušao se čitaocima približiti koncept korištenja pretpristupnih fondova i razbiti predrasude koje u našem društvu stvaraju same administrativne procedure koje su njihov sastavni dio.

Na jednom mjestu su obrađeni svi finansijski instrumenti Europske unije koji su na raspolaganju aplikantima iz BiH, predstavljeni praktičnim neophodnim koracima, uz korisne savjete kako na pravi način aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova Europske unije, prenosi portal ceppei.ba