Seminar „Planiranje i implementacija komunikacijskih i zagovaračkih kampanja“ u organizaciji  ReSPA-e održan je u periodu od 31. maja do 04. juna u Skopju. Seminar je okupio 16 državnih službenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Kosova i Makedonije.

Cilj seminara bio je učesnicima omogućiti bolje i kompleksnije razumijevanje EU komunikacijskog okruženja, unaprijediti njihove vještine za kreiranje, testiranje i plasman komunikacijskih poruka kao i za određivanje komunikacijskih kanala, izradu i implementaciju komunikacijske strategije, evaluaciju, odnose s medijima, nove medije, alate i načine zagovaračkih kampanja te proces odlučivanja u institucijama Evropske Unije.  

Predavači su bili Tony Bass, Alan Hardacre i Frank de Graeve čije je predavanje bilo zasnovano na interaktivnom pristupu.

Program seminara kombinirao je grupne i individualne diskusije sa predavačima kao i simulacijske vježbe poput različitih case study-a te simuliranje konferencije za novinare, a bio je namijenjen državnim službenicima koji su zaduženi za komunikacijske procese u svojim organizacijama.

Seminar je bio osmišljen kako bi učesnicima pomogao razviti efektivne komunikacijske sposobnosti u sve zahtjevnijem komunikacijskom okruženju.