Vijeće ministara BiH danas je na sjednici utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora i potpisivanje Aneksa II Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije, Delegacije Evropske unije u BiH i Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH. 

Ured koordinatora za reformu javne uprave dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je predsjedavajući Vijeća ministara dr. Nikola Špirić.  

Aneksom II definirano je produžavanje važenja Memoranduma do kraja 2011. godine, s tim  da će Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije preuzeti obaveze za period od 1.1.2011. do 31.12.2011. godine, koje je ranije zaključenim memorandumom imao Odjel za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, koji završava svoju misiju u BiH.

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave zaključen je 12. jula 2007. godine.