Uskoro bi korisnici sredstava iz EU fondova mogli dolaziti do njih uz manje birokratskih procedura. Naime, Evropska komisija je u petak, 28. 5. 2010., usvojila izmjene za pojednostavljenje pristupa fondovima EU, što će sniziti troškove korisnicima, objavljeno je na portalu ekapija.

Nova pravila također će osigurati više mogućnosti za kombiniranje javnog i privatnog finansiranja što bi trebalo donijeti veći investicijski učinak. Promjene će pomoći novoj generaciji EU programa nakon 2013. godine.

Ove izmjene moraju proći još evropski parlament i Vijeće. Od ovog će koristi imati i BiH kao budući korisnik ovih fondova. BiH trenutno ima pristup sredstvima iz predpristupnih fondova i uskoro će joj se otvoriti ostale komponente iz IPA fondova.

Amela Ikić Suljagić, saradnik za informacije i publikacije u Centru za podršku i promociju evropskih integracija (CEPPEI), kaže da bi to u budućnosti moglo imati i utjecaja na BiH jer su procedure iste za sve korisnike. "Procedure su već bile pojednostavljene i to se nastavlja. Ipak, kada se uđe u suštinu nije teško napisati projekt, no problem je što kod nas dosta ljudi ne vlada engleskim jezikom", kaže ona. Naglašava da sam postupak izrade i popunjavanja projektne aplikacije zahtjeva dosta vremena i truda.

Na zapetljane birokratskre procedure žalili su se i svi koji su već aplicirali za sredstva iz predpristupnih fondova EU koji su dostupni BiH.

Šaćir Šošević, direktor sarajevskog regionalnog centra za strateška planiranja i investicije Geoprojekt, koji je koordinator projekta prekogranične suradnje BiH i Crne Gore za IPA fondove, kaže da se na prikupljanje dokumentacije potroši dosta i vremena i novca, te da bi to bilo potrebno reducirati. No, kaže da to nije toliki problem koliki predstavlja duga procedura ocjenjivanja.

"Mnogo vremena Evropska komisija troši na ocjenu primljenih projekta. Predstavnici potencijalnih partnera demorališu se kada čuju da je potrebno godinu dana da znaju da li im je projekt prošao ili ne", kaže on.