Vlada FBiH usvojila je Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa za period prosinac 2009. – ožujak 2010. godine.

Usvajanjem Izvještaja Vlada je zadužila izvanproračunske fondove da izvrše izmjene informacionih sistema kako bi mogli primati i učitavati podatke, koji će se fondovima dostavljati iz informacionog sistema Jedinstvenog sistema, najkasnije do 1. listopada 2010. godine, navodi se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade BiH.

Izvanproračunski fondovi također su u obvezi pripremiti se za elektronsko dostavljanje podataka Poreznoj upravi o osiguranim osobama u čije ime uplaćuju doprinose, kao i uredno izvršiti migraciju podataka u Poreznu upravu Federacije BiH u okviru postavljenih rokova.

Porezna uprava će najkasnije do 1.07.2010. godine izvršiti premiještanje, raspored i po potrebi zapošljavanje na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH IT osoblje koje će preuzeti i rukovati informacijskim sistemom Jedinstvenog sistema, osoblje koje će vršiti obradu obrazaca za registraciju u Jedinstveni sistem kao i osoblje u Sektoru za registraciju, naplatu i kontrolu doprinosa.

U okviru integracije sa novim informacijskim sistemom Porezna uprava će planirati i dogovoriti sa predstavnicima ELMO projekta oko prijema i rukovanja sa dokumentima, te oko kontrole pristupa za korisnike. Ujedno, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo financija da, u roku 30 dana, pripremi i dostavi joj na usvajanje akt kojim će sveobuhvatno biti regilusana ova oblast.

Porezna uprava će, također, u suradnji sa predstavnicima ELMO projekta odrediti zaposlenike koji će biti obvezni da pripreme i organiziraju edukaciju zakorisnike informacionog sistema Jedinstvenog sistema, prenosi portal ekapija.ba