Влада ФБиХ усвојила је Извјештај о раду Одбора за надзор над имплементацијом Закона о јединственом суставу регистрације, контроле и наплате доприноса за период просинац 2009. – ожујак 2010. године.

Усвајањем Извјештаја Влада је задужила изванпрорачунске фондове да изврше измјене информационих система како би могли примати и учитавати податке, који ће се фондовима достављати из информационог система Јединственог система, најкасније до 1. листопада 2010. године, наводи се у саопћењу Уреда за односе с јавношћу Владе БиХ.Изванпрорачунски фондови такођер су у обвези припремити се за електронско достављање података Порезној управи о осигураним особама у чије име уплаћују доприносе, као и уредно извршити миграцију података у Порезну управу Федерације БиХ у оквиру постављених рокова.

Порезна управа ће најкасније до 1.07.2010. године извршити премијештање, распоред и по потреби запошљавање на радна мјеста у складу са Правилником о унутарњој организацији Порезне управе Федерације БиХ ИТ особље које ће преузети и руковати информацијским системом Јединственог система, особље које ће вршити обраду образаца за регистрацију у Јединствени систем као и особље у Сектору за регистрацију, наплату и контролу доприноса.

У оквиру интеграције са новим информацијским системом Порезна управа ће планирати и договорити са представницима ЕЛМО пројекта око пријема и руковања са документима, те око контроле приступа за кориснике. Уједно, Влада је данас задужила Федерално министарство финанција да, у року 30 дана, припреми и достави јој на усвајање акт којим ће свеобухватно бити регилусана ова област.

Порезна управа ће, такођер, у сурадњи са представницима ЕЛМО пројекта одредити запосленике који ће бити обвезни да припреме и организирају едукацију закориснике информационог система Јединственог система, преноси портал екапија.ба