Jednodnevna konferencija za odnose s javnošću, koja je nastavak projekta „Obuka državnih službenika za odnose s javnošću“, a kojeg implementira Ured koordinatora za reformu javne uprave bit će održana u Tesliću, 11. maja 2010. godine.

Cilj konferencije koja će okupiti službenike za odnose s javnošću Vijeća ministara, Federalne vlade, Vlade RS-a i Vlade BD, ali i predstavnike nevladinog sektora je povezivanje službenika za odnose s javnošću sa različitih nivoa, kao i sa nevladinim sektorom, te unaprijeđenje njihove saradnje.

Predavači na konferenciji bit će: Peđa Ašanin Gole, stručnjak u oblasti menadžment konzaltinga i strateških komunikacija, Eldina Knez, savjetnica ministra za razvoj Slovenije za područje odnosa s javnošću i portparol za Lisabonsku strategiju za Evropsku Uniju i Dragana Đermanović, expertica iz oblasti on-line PR-a.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i standardizovanje praksi službenika za odnose s javnošću u organima uprave BiH, njihovo upoznavanje sa iskustvima institucionalnog komuniciranja, teorijom i praksom odnosa sa javnošću kroz direktan pristup iskustvima evropske prakse u toj oblasti te jačanje saradnje korisnika projekta i razmjena njihovih iskustava.  

Izvršilac Projekta, koji doprinosi implementaciji mjera iz Akcionog plana 1 strategije RJU u BiH iz oblasti institucionalna komunikacija,  je agencija PRIME Communications koja je izabrana putem otvorenog postupka javne nabavke. Više o konferenciji možete saznati na adresi www.pr-network.org.