Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) objavila je Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje Internet usluga u BiH za 2009. godinu.

U izvještaju je navedeno da je u BiH do 31.12.2009. godine djelovalo ukupno 77 pružalaca Internet usluga, od čega su 70 bila obuhvaćena anketom.

Evidentirana su ukupno 399.329 Internet pretplatnika, dok se procjenjuje da je u istoj godini bilo 1.421.540 Internet korisnika, odnosno da je stopa korištenja Interneta u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu iznosila 37%.

Statistika pokazuje da je u 2009. godini dominantna vrsta Internet pristupa bio xDSL pristup, čiji broj pretplatnika čini 43% od ukupnog broja Internet pretplatnika u BiH. Na drugom mjestu nalaze se pretplatnici dail-up pristupa koji je i dalje značajno prisutan u BiH (putem analognog modema i ISDN) i čiji broj pretplatnika čini 26,8% od ukupnog broja Internet pretplatnika.

Podaci dati u Izvještaju pokazuju da je korištenje Interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, sa posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni Interneta u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju za javnos, prenosi Radio Slobodna Evropa.