Savjet ministara BiH utvrdio je danas prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma o sredstvima iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) EU od ukupno 41.500.000 evra za finansiranje 15 projekata iz oblasti politički i ekonomski zahtjevi, ispunjavanje evropskih standarda i podrška programima.

Riječ je o sporazumu o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u vezi sa drugim dijelom državnog programa za 2009. godinu u okviru IPA.

Ukupna vrijednost ovih projekata je 45.606.730 evra, s tim da je iz budžeta institucija BiH već obezbijeđeno 1.040.554 evra, niži nivoi vlasti obezbijedili su 2.583.436 evra, a sufinansiranje korisnika granta iznosi 482.740 evra.

Iz Savjeta ministara je saopšteno da će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Savjet ministara BiH imenovao je Nevenku Savić, direktora Direkcije za evropske integracije, za državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) i o imenovanju ministra finansija i trezora i dosadašnjeg državnog koordinatora za IPA Dragana Vrankića za službenika za akreditovanje.

Funkcije državnog koordinatora i službenika za akreditovanje uspostavljene su Okvirnim sporazumom o pravilima saradnje koja se odnosi na IPA.

S obzirom da su Ministarstvo finansija i trezora BiH i Direkcija za evropske integracije nadležni za uspostavljanje kapaciteta za decentralizovano upravljanje IPA sredstvima, prilikom imenovanja vodilo se računa o već uspostavljenim kapacitetima i prirodi poslova koji se obavljaju u tim institucijama, navodi se u saopštenju.

Ministri su na današnjoj sjednici utvrdili Prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica o višekorisničkom tempus programu u okviru IPA – pomoć tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu.

Očekivani rezultati ovog projekta su dalje usaglašavanje visokog obrazovanja s evropskim standardima, bolja univerzitetska administracija i jača regionalna saradnja između univerziteta.

Učešće Evropskih zajednica za 2009. godinu po osnovu ovog programa iznosi 2.400.000 evra za BiH, s tim da će isplata ovog granta zavisiti od raspoloživih sredstava.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između BiH i Hrvatske za 2009. godinu, na osnovu IPA komponenta dva – prekogranična saradnja.

Prekogranični program usmjeren je na oblasti turizma i malih i srednjih preduzeća, kao i na unapređenje kvaliteta života i poboljšanje socijalne kohezije kroz zaštitu prirode i životne sredine i kroz bolji pristup uslugama.

Ovaj program vrijedan ukupno 2.352.941,16 evra, od čega se na Hrvatsku i BiH odnosi po 50 odsto ili po 1.176.470,58 evra, s tim da će milion evra biti obezbijeđeno iz IPA za BiH, a 176.470,58 evra domaćim sufinansiranjem.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za pristupanje BiH Konvenciji Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima.

Konvencija Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima otvorena je za potpisivanje 18. juna 2009. godine, a BiH pristupanjem želi omogućiti svojim građanima da pristupe zvaničnim dokumentima i tako ostvare svoja prava.