Савјет министара БиХ утврдио је данас приједлог основа за закључивање споразума о средствима из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) ЕУ од укупно 41.500.000 евра за финансирање 15 пројеката из области политички и економски захтјеви, испуњавање европских стандарда и подршка програмима.

Ријеч је о споразуму о финансирању између БиХ и Комисије Европских заједница у вези са другим дијелом државног програма за 2009. годину у оквиру ИПА. Укупна вриједност ових пројеката је 45.606.730 евра, с тим да је из буџета институција БиХ већ обезбијеђено 1.040.554 евра, нижи нивои власти обезбиједили су 2.583.436 евра, а суфинансирање корисника гранта износи 482.740 евра.

Из Савјета министара је саопштено да ће Министарство финансија и трезора БиХ доставити Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника је предложен министар Драган Вранкић.Савјет министара БиХ именовао је Невенку Савић, директора Дирекције за европске интеграције, за државног координатора за Инструмент претприступне помоћи (ИПА) и о именовању министра финансија и трезора и досадашњег државног координатора за ИПА Драгана Вранкића за службеника за акредитовање.

Функције државног координатора и службеника за акредитовање успостављене су Оквирним споразумом о правилима сарадње која се односи на ИПА.С обзиром да су Министарство финансија и трезора БиХ и Дирекција за европске интеграције надлежни за успостављање капацитета за децентрализовано управљање ИПА средствима, приликом именовања водило се рачуна о већ успостављеним капацитетима и природи послова који се обављају у тим институцијама, наводи се у саопштењу.

Министри су на данашњој сједници утврдили Приједлог основа за закључивање споразума о финансирању између БиХ и Комисије Европских заједница о вишекорисничком темпус програму у оквиру ИПА – помоћ транзицији и изградњи институција за 2009. годину.

Очекивани резултати овог пројекта су даље усаглашавање високог образовања с европским стандардима, боља универзитетска администрација и јача регионална сарадња између универзитета.Учешће Европских заједница за 2009. годину по основу овог програма износи 2.400.000 евра за БиХ, с тим да ће исплата овог гранта зависити од расположивих средстава.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању између БиХ и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између БиХ и Хрватске за 2009. годину, на основу ИПА компонента два – прекогранична сарадња.

Прекогранични програм усмјерен је на области туризма и малих и средњих предузећа, као и на унапређење квалитета живота и побољшање социјалне кохезије кроз заштиту природе и животне средине и кроз бољи приступ услугама.Овај програм вриједан укупно 2.352.941,16 евра, од чега се на Хрватску и БиХ односи по 50 одсто или по 1.176.470,58 евра, с тим да ће милион евра бити обезбијеђено из ИПА за БиХ, а 176.470,58 евра домаћим суфинансирањем.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за приступање БиХ Конвенцији Савјета Европе о приступу службеним документима.Конвенција Савјета Европе о приступу службеним документима отворена је за потписивање 18. јуна 2009. године, а БиХ приступањем жели омогућити својим грађанима да приступе званичним документима и тако остваре своја права.