“Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi-evropska dimenzija i slovensko iskustvo”  naziv je predavanja prof.dr. Gregora Viranta koje je bila održano 26. marta 2010. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne I Hercegovine. Organizatori ovog predavanja, koji je istovemeno bio i treća sesija HRM foruma, je Agencija za državnu službu BiH i Forum HRM stručnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine. Sadržaj predavanja koje je bilo namijenjeno državnim službenicima bilo je fokusirano na nekoliko oblasti:

  • Funkcija i principi djelovanja javne uprave u modernoj državi
  • Uloga državnog službenika u modernoj javnoj upravi
  • Značaj HRM-a u javnoj upravi i podjela odgovornosti za HRM:uloga upravnih menadžera
  • Planiranje ljudskih potencijala
  • Model kompetencija u javnoj upravi
  • Selekcija i zapošljavanje u javnoj upravi
  • »Top management« u javnoj upravi i odnos između politike i javne uprave  
  • Racionalizacija javne uprave i smanjivanje broja zaposlenih
  • Platni sistem javne uprave i šireg javnog sektora

Učesnici su saznali kako su u Sloveniji riješeni neki od problema sa kojima se stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima susreću danas u institucijama Bosne i Hercegovine. Konstatovano je da upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi postaje sve važnije pogotovo u kontekstu evropskih integracija. Za razliku od nekadašnje administrativne uloge koju je HRM imao, upravljanje ljudskim potencijalima danas se blisko pozicionira najvišim upravljačkim strukturama i kao takvo zauzima izuzetno važnu menadžersku ulogu.

Prof. dr. Gregor Virant, vanredni je profesor Fakulteta uprave Univerziteta u Ljubljani i bivši ministar za reformu javne uprave u Sloveniji. Reforma javne uprave, za vrijeme njegovog mandata, uključivala je modernizaciju i racionalizaciju javnih usluga. U zadnjim godinama Vlade Janeza Janše, prof. Dr. Virant smatrao se jednim od najpopularnijih ministara i političara.