Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 25,6 miliona američkih dolara, od čega će OPEC fond izdvojiti sredstva u iznosu od 6.000.000 američkih dolara, IFAD 11,1 miliona, korisnici 3,9 miliona, finansijske institucije koje učestvuju u kreditiranju 2,1 milion, a domaća kontribucija entiteta za učešće u obavezama za carine i poreze iznosi 2,5 miliona američkih dolara .

Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici konačno se malo više pozabavilo ekonomiji, onom od čega se živi. Utvrdili su nekoliko odluka o turizmu, razvoju sela, angažiranju kredita s OPEC-om, ali su nagradili i državne službenike kako bi lakše prebrodili ekonomsku krizu.

Prvo su utvrdili Prijedlog sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara i Vlade Crne Gore. Predlagač, Ministarstvo vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Mladen Zirojević.

Ovim sporazumom bit će intenzivirana saradnja u oblasti turizma između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Prema Sporazumu, države ugovornice preduzet će neophodne mjere na osiguranju što jednostavnijeg prelaska međudržavne granice tokom cijele godine i sigurnosti turista.

Održivi razvoj na selu

Također, je utvrđen Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj – Projekt unapređenja uslova života na selu koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Ciljevi Projekta su uspostavljanje održivog razvoja u ruralnim zajednicama, povećanje dohotka i veća mogućnost zapošljavanja na selu. Iznos predloženog kredita je šest miliona američkih dolara, rok otplate 20 godina, uz grejs period od pet godina, te kamatnu stopu od 3,5 posto godišnje.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 25,6 miliona američkih dolara, od čega će OPEC fond izdvojiti sredstva u iznosu od 6.000.000 američkih dolara, IFAD 11,1 miliona, korisnici 3,9 miliona, finansijske institucije koje učestvuju u kreditiranju 2,1 milion, a domaća kontribucija entiteta za učešće u obavezama za carine i poreze iznosi 2,5 miliona američkih dolara.    

Podrška Evropskih zajednica

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dodatka br. 1 Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi s Državnim programom za Bosnu i Hercegovinu (Dio II) za 2008. godinu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Ovim dodatkom na Sporazum povećava se za 1.675.207 eura učešće Zajednice u finansiranju Državnog programa za BiH i sada ukupno iznosi 55.929.990 eura umjesto prvobitno dogovorenih 54.254.783,00 eura.

Ovim sredstvima bit će finansiran 21 projekt iz oblasti: Politički zahtjevi, Socijalno-ekonomski zahtjevi, Evropski standardi i Programi podrške za učešće u programima Zajednice.  

Stranci ne mogu u BiH praznih džepova

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojena je Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Prema Odluci, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH je 150 KM u protuvrijednosti u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u našoj zemlji.                   

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vijeće ministara donijelo je Odluku o dopuni Odluke o vrijednosti GSM licence za Bosnu i Hercegovinu i roku za dodjelu III GSM licence. Sredstva ukupne vrijednosti GSM licence od 420.000.000 KM koja se naplaćuju od tri operatera u BiH u godišnjim tranšama u periodu od devet godina, osim za finansiranje projektne dokumentacije na autoputu Koridora Vc i izgradnju planiranih autoputeva, ovom dopunom bit će iskorištena i za magistralne, regionalne i lokalne puteve.    

Većinom glasova utvrđen je Prijedlog zakona o Javnom preduzeću za izdavanje službenih glasila Bosne i Hercegovine, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Prijedlogom zakona uređuju se status, djelatnost i način poslovanja Javnog preduzeća za izdavanje službenih glasila Bosne i Hercegovine („JP Službeni list BiH“)  i utvrđuje njegovo sjedište u Sarajevu uz mogućnost osnivanja organizacionih jedinica izvan sjedišta. „JP Službeni list BiH“ nastavlja kontinuitet dosadašnjeg pravnog subjekta, a izbor i konstituiranje Upravnog odbora bit će izvršeni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.    

Nagrada za državne službenike

I na kraju uslijedila je nagrada za njihov angažman i Vijeće ministara je donijelo Odluku o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, koju je Ministarstvo finansija i trezora predložilo u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH s ciljem uvođenja reda u ovu oblast, te jednakog i  transparentnog načina vrednovanja rada u institucijama BiH.

Zaposleni u institucijama, u skladu s kriterijima, mogu ostvariti pravo na stimulaciju, odsno novčanu nagradu  jednom godišnje u maksimalnom iznosu od 2,50 posto od iznosa isplaćene netoplaće u BiH, s tim da rukovodioci institucija i njihovi zamjenici nemaju pravo na dodjelu ove nagrade, objavljeno je na portalu svevijesti.ba