Укупна вриједност овог пројекта износи 25,6 милиона америчких долара, од чега ће ОПЕЦ фонд издвојити средства у износу од 6.000.000 америчких долара, ИФАД 11,1 милиона, корисници 3,9 милиона, финансијске институције које учествују у кредитирању 2,1 милион, а домаћа контрибуција ентитета за учешће у обавезама за царине и порезе износи 2,5 милиона америчких долара

.Вијеће министара БиХ на посљедњој сједници коначно се мало више позабавило економији, оном од чега се живи. Утврдили су неколико одлука о туризму, развоју села, ангажирању кредита с ОПЕЦ-ом, али су наградили и државне службенике како би лакше пребродили економску кризу.Прво су утврдили Приједлог споразума о сарадњи у области туризма између Вијећа министара и Владе Црне Горе.

Предлагач, Министарство вањске  трговине и економских односа, доставит ће Приједлог споразума Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за потписника је предложен министар Младен Зиројевић.Овим споразумом бит ће интензивирана сарадња у области туризма између Босне и Херцеговине и Црне Горе. Према Споразуму, државе уговорнице предузет ће неопходне мјере на осигурању што једноставнијег преласка међудржавне границе током цијеле године и сигурности туриста.

Одрживи развој на селу

Такођер, је утврђен Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине и ОПЕЦ фонда за међународни развој – Пројект унапређења услова живота на селу који ће Министарство финансија и трезора доставити Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за потписника је предложен министар Драган Вранкић.

Циљеви Пројекта су успостављање одрживог развоја у руралним заједницама, повећање дохотка и већа могућност запошљавања на селу. Износ предложеног кредита је шест милиона америчких долара, рок отплате 20 година, уз грејс период од пет година, те каматну стопу од 3,5 посто годишње.

Укупна вриједност овог пројекта износи 25,6 милиона америчких долара, од чега ће ОПЕЦ фонд издвојити средства у износу од 6.000.000 америчких долара, ИФАД 11,1 милиона, корисници 3,9 милиона, финансијске институције које учествују у кредитирању 2,1 милион, а домаћа контрибуција ентитета за учешће у обавезама за царине и порезе износи 2,5 милиона америчких долара.  

Подршка Европских заједница

Вијеће министара БиХ утврдило је Приједлог основа за закључивање Додатка бр. 1 Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у вези с Државним програмом за Босну и Херцеговину (Дио ИИ) за 2008. годину у оквиру Инструмента за претприступну помоћ. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставит ће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за потписника је предложен министар Драган Вранкић.

Овим додатком на Споразум повећава се за 1.675.207 еура учешће Заједнице у финансирању Државног програма за БиХ и сада укупно износи 55.929.990 еура умјесто првобитно договорених 54.254.783,00 еура.Овим средствима бит ће финансиран 21 пројект из области: Политички захтјеви, Социјално-економски захтјеви, Европски стандарди и Програми подршке за учешће у програмима Заједнице.

Странци не могу у БиХ празних џепова

На приједлог Министарства сигурности, усвојена је Одлука о најмањем износу средстава потребном за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у Босни и Херцеговини у складу са Законом о кретању и боравку странаца и азилу. Према Одлуци, најмањи износ средстава којима странац мора располагати код уласка у БиХ је 150 КМ у протувриједности у страној конвертибилној валути, за сваки дан намјераваног боравка у нашој земљи.                   

На приједлог Министарства финансија и трезора, Вијеће министара донијело је Одлуку о допуни Одлуке о вриједности ГСМ лиценце за Босну и Херцеговину и року за додјелу ИИИ ГСМ лиценце. Средства укупне вриједности ГСМ лиценце од 420.000.000 КМ која се наплаћују од три оператера у БиХ у годишњим траншама у периоду од девет година, осим за финансирање пројектне документације на аутопуту Коридора Вц и изградњу планираних аутопутева, овом допуном бит ће искориштена и за магистралне, регионалне и локалне путеве.    

Већином гласова утврђен је Приједлог закона о Јавном предузећу за издавање службених гласила Босне и Херцеговине, који ће Министарство правде доставити Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури. Приједлогом закона уређују се статус, дјелатност и начин пословања Јавног предузећа за издавање службених гласила Босне и Херцеговине („ЈП Службени лист БиХ“)  и утврђује његово сједиште у Сарајеву уз могућност оснивања организационих јединица изван сједишта. „ЈП Службени лист БиХ“ наставља континуитет досадашњег правног субјекта, а избор и конституирање Управног одбора бит ће извршени у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.    

Награда за државне службенике

И на крају услиједила је награда за њихов ангажман и Вијеће министара је донијело Одлуку о оквирним критеријима за додјелу новчане награде запосленим у институцијама Босне и Херцеговине, коју је Министарство финансија и трезора предложило у складу са Законом о плаћама и накнадама у институцијама БиХ с циљем увођења реда у ову област, те једнаког и  транспарентног начина вредновања рада у институцијама БиХ.

Запослени у институцијама, у складу с критеријима, могу остварити право на стимулацију, одсно новчану награду  једном годишње у максималном износу од 2,50 посто од износа исплаћене нетоплаће у БиХ, с тим да руководиоци институција и њихови замјеници немају право на додјелу ове награде, објављено је на порталу свевијести.ба