Nezavisne.com: Delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH u četvrtak su sebi i kolegama iz Predstavničkog doma izglasali beneficirani radni staž, tako da će po okončanju ovog mandata moći ostvariti pravo na penziju samo sa 20 godina radnog staža.

Po Zakonu o penzionom osiguranju FBiH, "obični smrtnici" u starosnu penziju mogu otići sa 65 godina starosti i 40 godina staža.

Delegati su se jučerašnjim usvajanjem amandmana na Zakon o platama u institucijama vlasti u FBiH, opredijelili i za visinu svoje penzije, pa će ona biti 65 odsto od posljednje isplaćene plate. Ako osnovica po novom zakonu bude 400 KM s koeficijentom od 8,10, osnovna plata delegata i poslanika bit će 3.240 KM, a penzija oko 2.100 KM. Delegati su i porodici osigurali da uživa u penziji. U slučaju njihove smrti, porodica će primati 60 odsto penzije pokojnika, odnosno oko 1.200 KM.

Amandman o beneficiranom stažu i visini penzija za parlamentarce predložio je Mika Lešić, delegat Kluba srpskog naroda. Vlada FBiH njegov amandman nije prihvatila, ali ga je podržala većina delegata iz sva tri kluba naroda i to uglavnom iz vladajućih stranaka. Svoj glas podrške dao je i Dragomir Bilić, delegat iz srpskog kluba i član SDP-a BiH, iako su njegove stranačke kolege bile protiv amandmana.

Nakon što je amandman usvojen, Svetozar Pudarić iz SDP-a istakao je kako je Bilić zbog načina na koji je glasao isključen iz ove političke stranke.

Lešić kaže kako ga nije sramota što je uložio ovaj amandman, tvrdeći kako i dalje radi za narod koji ga je i izabrao.

"Delegati i poslanici nemaju status državnih službenika i po okončanju mandata završe na ulici", kaže Lešić, koji, sa 56 godina starosti i više od 20 godina radnog staža, kaže da mu neće biti mala penzija od 2.100 KM.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH, tvrdi kako ovaj amandman neće uticati na budžet FBiH, ali će opteretiti Fond PIO.

Dom naroda Parlamenta FBiH jučer je podržao i Vladinu verziju Zakona o platama, kojim je predviđeno povećanje plata uposlenima u vlasti u FBiH. Zakonsko regulisanje plata zaposlenih u institucijama mora biti završeno do 31. marta u oba doma Parlamenta FBiH zbog nastavka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Vlada FBiH jučer je prihvatila i amandmane nekoliko delegata kojima su uvećani koeficijenti za namještenike, policijske i službenike Zatvorske policije. U Vladinom Prijedlogu zakona o platama nije bilo predviđenog paušala za poslanike i delegate, pa je Vlada FBiH prihvatila amandman predsjedavajućeg Doma naroda Stjepana Krešića, kojim je predviđeno uvođenje i paušala, koji neće biti veći od prosječne plate, odnosno 793 KM.

Tako će parlamentarcima, po novom zakonu sa osnovicom od 400 KM, osnovna plata biti 3.240 KM. Imat će paušal od oko 800 KM, regres, topli obrok, plaćeno odsustvo, naknade za odvojeni život, četiri vikenda, rentanje stana, troškove stanovanja, putovanja i reprezentaciju.

Saša Magazinović, delegat iz srpskog naroda, upozorio je kako je Zakon o platama diskriminirajući za žene, jer naknadu tokom porodiljskog dopusta u visini pune plate imat će samo žene koje rade u organima vlasti u FBiH.

"Po zakonu, žene koje rade u organima vlasti primat će naknadu od kantona, a razliku do pune plate namirivat će im institucija u kojoj su zaposlene. To znači da žene koje rade u privatnim firmama nemaju pravo da imaju djecu", upozorio je Magazinović.

Deblokirano oko milijardu KM

Dom naroda Parlamenta FBiH jučer je podržao prostornu osnovu Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru 5c" i dao saglasnost za kredit Europske investicijske banke od 75 miliona eura za gradnju dionice Kakanj – Zenica.

Na ovaj način deblokirano je oko milijardu KM za gradnju četiri dionice autoputa na koridoru 5c: Svilaja – Odžak, Drivuša – Donja Gračanica, Vlakovo – Tarčin i Zvirovići – Bijača.

Prostornu osnovu dan ranije usvojila je i Vlada FBiH, ali bez ponuđenih rješenja za sporne trase autoputa na području Blagaja i Počitelja. Rješenje za ove trase u roku od šest mjeseci trebalo da bi da ponudi komisija, čije je formiranje jučer podržao i Dom naroda.