Vlada FBiH jučer je, između ostalog, razmatrala i usvojila Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji BiH za 2009. godinu koji je pripremila Agencija za državnu službu FBiH.

U prošloj godini izvršena je revizija radnih mjesta u četiri organa, nakon koje je postupak revizije uspješno prošlo 33 službenika dok ih je pet dobilo rješenje o prestanku radnog odnosa. Revizije su izvršene u Mostaru, Livnu i Tuzli. Službenicima Agencije je onemogućeno da izvrše reviziju radnih mjesta državnih službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade ZHK o čemu su obaviješteni nadležni federalni organi radi poduzimanja inspekcijskog nadzora. U razmatranom Izvještaju se, između ostalog, konstatuje da je Zakon o državnoj službi u FBiH u sferi zapošljavanja napravio značajan pomak u osiguranju transparentnosti, objektivnosti i ravnopravnosti kandidata u izbornom procesu mada svi problemi još nisu otklonjeni. Najviše se postiglo u prijemu pripravnika VII stepena stručne spreme u organima državne službe na čiji izbor nije upućena ni jedna žalba.

Među još prisutnim problemima su oni vezani za nezakonito zapošljavanje, kao i prestanak radnog odnosa radi sticanja uvjeta za penzionisanje gdje rukovodioci organa u kojima su zaposleni ne obavještavaju Agenciju. Radnici koji su nakon provjera dobili rješenje o prestanku radnog odnosa, zbog ovakvog ponašanja rukovodilaca, nerijetko i dalje na nezakonit način nastavljaju svoj rad – ukazuje se, između ostalog, u ovom izvještaju, navodi se u saopćenju za javnost Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.