Cilj Projekta “Infrastruktura kvaliteta u BiH”, vrijednog 1,6 miliona evra, jeste razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i stvaranje sredine koja će industrijama i proizvođačima u BiH omogućiti da poboljšaju svoje trgovinske i industrijske odnose sa EU i međunarodnim tržištima, kao i kvalitet života.

O projektu “Infrastruktura kvaliteta u BiH”  Sarajevu je održana početna konferencija na kojoj su učestvovali domaći i međunarodni predstavnici.

Pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Dragan Milović rekao je na konferenciji za novinare da je zadatak ovog projekta, vrijednog 1,6 miliona evra, da se u BiH konačno počne sa uspostavljanjem infrastrukture kvaliteta.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat sadrži tri komponente, od kojih prva podrazumijeva preuzimanje i provođenje direktiva EU koje se odnose na neprehrambene proizvode.

“Preuzete su četiri direktive, a u toku je procedura za usvajanje još šest. Dvije direktive su već usvojene – o mašinama i niskonaponskoj opremi, a dvije su u pripremi – o liftovima i elektromagnetnoj kompatibilnosti”, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, druga komponenta je uspostavljanje sistema ocjenjivanja i usklađenosti i ona trenutno još nije zaživjela u BiH, ali njeno vrijeme dolazi.

Milović je naveo da se treća komponenta odnosi na uspostavljanje sistema nadzora nad tržištem i podršku Agenciji za nadzor nad tržištem.

“U ovoj oblasti BiH je zaokružila zakonodavnu legislativu, a i njeno provođenje je daleko odmaklo”, istakao je Milović.

Direktor Agencije za nadzor nad tržištem BiH Lenka Kozić rekla je da je ovo projekat tehničke pomoći Evropske komisije BiH koji ima tri osnovna zadatak – da potpomogne institucije BiH i procese koji su u toku na preuzimanju i implementaciji direktiva Novog pristupa EU, na izgradnji sistema usklađenosti koji je segment koji ide uz direktive Novog pristupa kako bi omogućio slobodno kretanje roba i uspostavljenje sistema nadzora nad tržištem koji će se fokusirati na kontrolu bezbjednosti proizvoda.

Prema njenim riječima, projekat traje dvije godine, odnosno direktive EU biće primjenjivane nakon isteka prilagođavanja od dvije godine.

Ona je naglasila da je BiH usvojila horizontalno zakonodavstvo koje je bitno za nadzor nad tržištem i dio podzakonskih akata čija primjena počinje.

Na konferenciji je istaknuto da se prije u BiH prvo ranije pripremljen proizvod kontrolisao, a sada se obezbijede svi uslovi za kvalitetan proizvod, pa se tek onda on plasira na tržište.

Kratkoročno gledano, novi propisi od preduzeća u BiH iziskuju samo da proizvodnju organizuju na način koji je u skladu sa njima, ali će u dugoročnom smislu ta ista preduzeća svoje “domaće tržište” proširiti sa manje od pet miliona na više od pola milijarde stanovnika.