Usvajanjem Budimpeštansko-bečke deklaracije o Europskom prostoru visokog obrazovanja u Beču je 12. ožujka završena izvanredna ministarska konferencija o Bolonjskom procesu, u čijem radu je sudjelovalo 47 izaslanstava.

Na konferenciji o visokom obrazovanju, koja je počela dan ranije u Budimpešti, europski ministri obrazovanja su, razmatrajući rezultate Bolonjskog procesa, pokrenutog prije deset godina radi stvaranja zajedničkog Europskog prostora visokog obrazovanja i poticanja lakše mobilnosti studenata, istaknuli nužnost povećanja mobilnosti studenata. Kako je rečeno u raspravi, većina studenata apsolvira studij na jednom fakultetu, a tek tri posto europskih studenata svake godine studira na sveučilištima u nekoj od država uključenih u Bolonjski proces. Stoga je kao cilj istaknuto povećanje mobilnosti studenata do 2020. godine na dvadeset posto.

Studenti moraju biti kvalitetno obrazovani kako bi se kasnije uspješno mogli uključiti u tržište rada, rečeno je u raspravi.

„Europska unija je pouzdan partner Bolonjskog procesa i podupire brojne projekte u državama članicama EU-a na nacionalnoj i lokalnoj razini“, rekla je europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade Andrula Vasiliu.

„Moramo zajedno raditi na tome da Bolonjski proces još bolje zaživi i da bude u javnosti transparentniji“, rekla je austrijska ministrica znanosti Beatrix Karl ocijenivši taj proces „jedinstvenim projektom s velikim šansama, mogućnostima i izazovima“.

U zaključcima završne deklaracije navodi se kako se za sljedeće razdoblje predviđa poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja, bolja suradnja, razmjena informacija i aktivnosti, proširenje Europskog prostora visokog obrazovanja na države izvan Europe, poticanje mobilnosti studenata i podupiranje socijalne dimenzije Bolonjskog procesa.

Naša je zadaća intenzivirati politički dijalog i suradnju s partnerima diljem svijeta, stoji u Deklaraciji. Posebice se ističe kako je potrebno slušati glasove onih koji provode Bolonjski proces te studenata.

Sljedeća ministarska konferencija o napretku Bolonjskog procesa održat će se u Bukureštu 2012. godine, objavljeno je na portalu reci.ba.