Nezavisne novine: Prijedlog zakona o platama i naknadama uposlenih u organima vlasti u FBiH, koji je federalna vlada usvojila u utorak, predviđa povećanje plata u organima javne uprave.

Po prijedlogu novog zakona o platama, kako su ranije upozoravali pojedini poslanici SDP-a, osnovica ne smije biti manja od 70 odsto prosječne plate u FBiH, odnoso od 370 KM.

Po ovoj računici predsjednica FBiH Borjana Krišto, kojoj je zagarantovan koeficijent 10 po novom Zakonu o platama, imala bi platu gotovo 1.000 KM veću od sadašnje. Njena sadašnja plata s osnovicom od oko 340 KM i koeficijentom osam, bez drugih naknada i primanja, iznosi oko 2.800 KM, a promjena će biti 3.800 KM.

Koeficijent za premijera FBiH Mustafu Mujezinovića, dopredsjedavajuće FBiH Mirsadu Kebo i Spomenku Mićić i predsjedavajuće oba doma Parlamenta FBiH Safeta Softića i Stjepana Krešića, po novom zakonu je 9,8, pa bi njihova plata bila oko 3.600 KM.

Najniži koeficijent od 6,5 pripada savjetnicima, a šest zamjenicima federalnog pravobranioca. Po ovom zakona koeficijenti namještenika kreću se od 2,6 do 1,5, a policijskih službenika od šest do 2,15 i bit će u vezi s činovima.

Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, kaže kako novi zakon mora omogućiti da plate funkcionera budu javne jer su cifre koje se sada pojavljuju u javnosti samo nagađanja i spekulacije.

"Svakako valja podsjetiti kako je prosječna plata u metalskoj industriji oko 450 KM, u tekstilnoj oko 400 KM, a u uslužnoj djelatnosti oko 550 KM", istakao je Bajramović.

Iz Ureda za informisanje jučer je saopćeno kako je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o platama uvažavajući sve primjedbe parlamentaraca. U zakonu ponovo nije bila definirana osnovica za obračun plata. Tokom rasprave o Nacrtu zakona o platama u Parlamentu FBiH parlamentarci su tražili da do usvajanja prijedloga zakona i njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru bude utvrđena osnovica.

"Vlada je prilikom utvrđivanja prijedloga zakona u obzir uzela i primjedbe koje su iznesene na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH (ESV), održanoj u utorak. Precizirano je da na snazi ostane ranije dogovorena osnovica i utvrđeni koeficijenti najdulje mjesec dana, ako predstavnici Sindikata i Vlade ne dogovore osnovicu", saopćeno je iz validnog Ureda za informisanje.

Vlada FBiH će utvrditi privremenu osnovicu prilagođenu koeficijentima definiranim u novom zakonu ako i nakon mjesec ne bude dogovora.

"Tako bi osnovna plata ostala na dosadašnjem nivou, s tim da ne može biti manja od posljednje isplaćene. Privremena osnovica ostaje na snazi do konačnog utvrđivanja osnovice za obračun po koeficijentima predviđenih ovim zakonom", navedeno je u saopćenju.

Mustafa Mujezinović, premijer FBiH, istakao je kako će upsolenima u organima uprave FBiH, ako osnovica ne bude dogovorena, plate biti isplaćivane u istom iznosu u kojem su bile i do sada.

"Novi zakon o platama je dobar jer predviđa ukidanje davanja na sve i svašta. Omogućit će značajne uštede. Neće biti naknada za razne komisije, nagrađivanja i slično. Na istovjetan način vrednuje istovrsne poslove na svim nivoima vlasti u FBiH", rekao je Mujezinović.

Salih Kruščica, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, zadovoljan je utvrđenim prijedlogom zakona. Vjeruje kako će se predstavnici Vlade FBiH i Sindikata uspjeti dogovoriti u predviđenom roku, tako da alternativne mjere neće biti primjenjivane.

"Vlada FBiH izmijenila je odredbe članova zakona s kojima nismo bili saglasni. Ranije je Vladi FBiH bila ostavljena mogućnost da utvrdi osnovicu za obračun plaća ako ne bude dogovora. Sad toga više nema nego će na snazi biti osnovica koja je ranije utvrđena, odnosno osnivca koja se sada koristi za obračun plaća", rekao je Kruščica.

Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH u oba doma Parlamenta FBiH mora biti usvojen do 31. marta kako bi bio nastavljen aranžman s MMF-om. Zakonom su propisani platni razredi i koeficijenti izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika državnih službenika i namještenika, policijskih sližbenika i službenika Sudske policije te zatvorskih policajaca stražara. Za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike propisano je devet platnih razreda s pripadajućim koeficijentima. Najveći koeficijent je deset, a najmanji šest. Državni službenici razvrstani su u 11, a namještenici u sedam razreda.