Fena: Mreža “Građani/ke za Evropu” do septembra ove godine održat će u zvaničnim institucijama širom BiH pet plenarnih sesija na kojima će se s predstavnicima političkih stranaka u ovoj državi voditi javna rasprava o implementaciji prioriteta o pridruživanju Evropskoj uniji.

Inicijativa “Građani/ke za Evropu” predstavlja mrežu nevladinih organizacija (NVO) iz cijele Bosne i Hercegovine okupljenih radi vođenja direktnih dijaloga s domaćim političkim strankama o ključnim mjerama koje političari treba da ispune kako bi BiH približili Evropskoj uniji, saopćeno je iz ACIPS-a.

Aktivnosti ove mreže se implementiraju pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU za BiH (EUSR) i uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske putem Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), radi jačanja intenziteta i kvaliteta javnog dijaloga o ključnim pitanjima EU u BiH.

Ovu mrežu NVO-a čini više od 20 domaćih organizacija iz BiH. One će se sastajati redovno u 2010. godini da bi nadgledale i analizirale razvoj i izazove vezano za provedbu nekoliko prioriteta EU-a.

Ove prioritete su izabrale nevladine organizacije i odnose se na Akcijski plan BiH u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), Evropskim partnerstvom (EP) i smjernicama za liberalizaciju viznog režima.

Prioriteti se također tiču građanskih preporuka koje su proizašle iz javnih diskusija koje su organizirane od NVO-a u BiH u proljeće 2009. pod pokroviteljstvom EUSR-a.