Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije sa slijedećim dnevnim redom:  

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2.    Projekta BMIS

3.    Razno

bit će održan u utorak, 16.03.2010. godine u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9 s početkom u 12:00 sati.