Fena: Protokol za program tehničke saradnje između Evropske centralne banke (ECB), Delegacije Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) potpisan je danas u Sarajevu u prostorijama CBBiH. EU je dodijelila jedan milion eura za ovaj program iz Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA).

Cilj programa je podrška CBBiH u njenim naporima da implementira standarde centralnog bankarstva EU u pripremi za pristupanje Bosne i Hercegovine EU. Osamnaestomjesečni program predstavlja nastavak programa procjene potreba koji je proveden 2007., a počinje 1. aprila.

Tripartitni protokol potpisali su članica Izvršnog odbora Evropske centralne banke Gertrude Tumpel-Gugerell, šef Delegacije EU u BiH ambasador Dimitris Kourkoulas i guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

U okviru programa tehničke pomoći, kako je kazao Kozarić, eksperti Evropske centralne banke i sedam centralnih banaka eurozone pomoći će CBBiH da unaprijedi oblasti koje su od izuzetnog značaja za put BiH ka EU.

„Veoma je važno da izvještaji CBBiH, metodologija, procjene ili pravna regulativa budu usklađeni s evropskim standardima što će omogućiti razumijevanje i snažniju saradnju s Evropskom centralnom bankom i centralnim bankama eurozone“, kazao je Kozarić.

Zbog toga će ovim projektom biti obuhvaćeni statistika, ekonomska analiza i istraživanje, finansijska stabilnost, harmonizacija legislative s EU, koordinacija integracija s EU i unapređenje usluga informacione tehnologije u CBBiH.

„Dobra praksa centralnog bankarstva nije bitna samo za funkcionisanje Centralne banke već i za dobro funkcionisanje ekonomije u cjelini. Vjerujem da će od toga koristi imati BiH i njeni građani“, dodao je Kozarić.

Šef Delegacije EU u BiH Dimitris Kourkoulas kazao je da je CBBiH jedna od najsnažnijih institucija u zemlji koja uživa visoku reputaciju i postavlja se kao stub monetarne stabilnosti.

„EU ostaje posvećena pružanju podrške CBBiH osiguravanjem tehničke saradnje koja ima za cilj dalje usaglašavanje CBBiH sa standardima centralnih banaka eurosistema.

Priprema za buduće članstvo CBBiH u zajednici centralnih banaka EU je značajan izazov, a ovaj projekt, dodao je Kourkoulas, bit će jedan od koraka na tom putu. Mobilizirat će stručnjake iz nacionalnih centralnih banaka Njemačke, Grčke, Španije, Italije, Holandije, Austrije i Slovenije da rade s kolegama iz BiH da bi im u tome pomogli, a svim tim naporima upravljat će ECB.

„Mi u Evropskoj centralnoj banci, zajedno s našim partnerima imamo ozbiljan interes u BiH, zapadnom Balkanu i uopće u susjedstvu EU. Naše ekonomije su blisko vezane, jednako kao naše kulture i historije. Finansijska kriza je bila jasan znak da živimo u integriranoj međunarodnoj ekonomiji gdje banke i ostale finansijske institucije djeluju preko granica i gdje su tržišta finansijskih instrumenata zaista globalna“, kazala je članica Izvršnog odbora Evropske centralne banke Gertrude Tumpel-Gugerell.