Projektni prijedlozi za bespovratna sredstva iz IPA fondova za bilateralnu prekograničnu saradnju, ukupno njih 215, u fazi su evaluacije, kažu nam iz Direkcije za evropske integracije (DEI).

Branimir Gojković, stručni saradnik u Direkciji za evropske integracije kaže da je prvi poziv završen u oktobru 2009. Tako je što za prvi poziv što se tiče saradnje s Hrvatskom pristiglo 103 projektnih prijedloga, za saradnju sa Srbijom prijavljeno je 74, a sa Crnom Gorom 38 projekata.

Idući pozivi, kaže, bit će objavljeni tokom ove godine, ali nije precizirao kada. "Tačan datum, kao i kompletan aplikacioni paket će biti objavljeni na web stranici DEI-ja", kazao je on.

Podsjetimo, BiH ima pristup sredstvima kroz tri bilateralna programa prekogranične saradnje i to s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. Inače, BiH sudjeluje u ukupno šest programa prekogranične saradnje. Tako, osim tri navedena, BiH su dostupna i sredstava iz IPA fodnova za program prekogranične saradnje s državama EU članicama – IPA Jadranski program, te za dva programa transnacionalne saradnje – Jugoistočna Europa (SEE) i Mediteran (MED). Svi programi implementiraju se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga.

"Što se tiče Jadranskog programa prekogranične saradnje njegov glavni cilj je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa. Za sredstva iz ovog programa prijavljeno je 280 projektnih prijedloga i njihovo razmatranje je u toku", kaže nam Gojković.

Sredstva iz ovog programa bit će odobrena za one projekte koji će osigurati jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja.

Što se tiče ovog programa, ističe Gojković, dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje financijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond, iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa.

"Za BiH je alocirano oko 6 miliona eura za trogodišnji period 2007. – 2009.", kaže on.

Ističe, da će u toku ove godine DEI, u saradnji sa Ministarstvom finansija BiH raditi na uspostavljanju kancelarije prvog nivoa kontrole troškova napravljenih od strane partnera iz BiH. Osim toga, predviđeno je i uspostavljanje "info point" kancelarije.

Što se tiče transnacionalne saradnje Jugoistočna Europa i prvi i drugi pozivi su završeni. U prvom pozivu za finansiranje je odobreno 40 projekata, od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. "Sredstva sa partnerima iz BiH u ukupnom iznosu od 385.213 eura, ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu", kaže Gojković.

Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za ovaj program objavljen je u novembru 2009. godine, a iz Direkcije kažu da je u tijeku evaluacija pristiglih projektnih prijedloga. Što se tiče transnacionalnog programa saradnje Mediteran, koji obuhvaća 13 država mediteranskog područja, Gojković kaže da je drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen u februaru 2009. godine, te da se i tu još radi na evaluaciji pristiglih prijedloga.

Inače, za program prekogranične saradnje od 2007. do 2012. BiH će iz IPA fondova bit dostupno 30,2 miliona eura bespovratnih sredstva.

Oko 90 posto projekata "pada" na administrativnoj provjeri

I kompanije i vladine i nevladine institucije koje su aplicirale za sredstva iz IPA fondova nadaju se da uskoro znati rezultate evaluacije projekta jer ističu dosta dugo čekaju na njihovu objavu.

I Aleksandar Milanović, direktor Agencije privatne inicijative iz Srbca, koja je partner organizacijama iz Hrvatske koje su aplicirale za sredstva iz programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska, kaže da željno iščekuje rezultate evaluacije.

Oni su sa partnerima iz Hrvatske aplicirali sa dva projekta koja se odnose na poboljšanje ekonomije kroz razvoj turističke ponude u Posavini, a saradnici su turističkoj organizaciji za projekt saradnja i razmjena iskustava iz zaštićenog područja Bardače i Lojskog polja iz Hrvatske koja se odnosi na komponentu zaštita životne sredine i ekologije u kombinaciji sa razvojem turističke ponude na ovom području.

Oni su već 2004. i 2005. aplicirali i dobili sredstva za dva projekta iz tadašnjeg CARDS programa te im je to bilo dragocjeno iskustvo prilikom izrade projekata za IPA. Iako je proces aplikacije veoma zahtjevan i složen kaže da je za to potrebna samo praksa. "Pravila su striktna i morate ih se doslovno pridržavati. Ukoliko se ne pridržavate svakog detalja prijedlog biva odbačen bez obzira na to koliko je ideja dobra", kaže Milanović.

To pokazuje i činjenica da, kaže, preko 90 posto prijedloga otpada već pri adminstrativnoj provjeri tj. zbog toga što se ne prilože svi potrebni dokumenti. Iako postoje brojne edukacije o tome kako aplicirati Milanović smatra da se najbolje uči na vlastitim greškama. "Svatko vam to skupo naplati, a malo vas što nauči", kaže on.