Podnošenje aplikacije za članstvo u EU naredni je zadatak BiH za šta mora imati organizovane i operativne strukture, kako bi mogla kvalitetno da odgovori na upitnik sa nekoliko hiljada pitanja, rekla je direktor Direkcije za evropske integracije /DEI/ BiH Nevenka Savić.

Savićeva je, uoči održavanja seminara za državne službenike u BiH  "Priprema za proces pristupanja EU", pojasnila da su na hiljade pitanja za pristupanje EU morale odgovoriti Hrvatska, Crna Gora, te zemlje koje su se ranije priključile EU.

"Kada dobijemo ta pitanja, na koja će biti potrebno odgovoriti u kratkom vremenskom periodu, od tri do četiri mjeseca, moramo dati kvalitetne odgovore da se ne bi desilo da nam odgovor na upitnik ne bude nezadovoljavajući za Evropsku komisiju", istakla je Savićeva.

Prema njenim riječima, BiH je sada najvažniji taj korak da u ovom momentu dobije iskustva Mađarske, što će biti i prezentovano na današnjem seminaru, a to su harmonizacija zakonodavstva, te metodologija.

Govoreći o seminaru, Savićeva je rekla da je on primjena deklaracije koju su potpisali 2008. godine predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić i predsjednik Vlade Mađarske Ferenc Đurčanj.

Ona je rekla da će se na ovom ciklusu seminara,koji su predviđeni deklaracijom, predstaviti iskustva Mađarske koja se tiču praktičnih i tehničkih aspekata pristupanja EU.

Ambasador Mađarske u BiH Laslo Tot rekao je u uvodnom izlaganju na seminaru da BiH za njegovu zemlju nije samo potencijalna članica EU, već ključna država u regiji.