Nezavisne novine: Plate uposlenih u organima vlasti u FBiH biće uvećane ako se ne izmijeni Zakon o platama u odnosu na Vladin nacrt, upozorio je juče Damir Mašić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH na jučerašnjoj vanrednoj sjednici ponovo je razmatrala Nacrt zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH, za koji tvrde da je sada usklađen s primjedbama i sugestijama iz parlamentarne rasprave i sa stavovima Svjetske banke.

Osnovica za obračun plata ni jučer nije bila uvrštena u Nacrt zakona, iako je njeno definisanje bila osnovna ranija sugestija većine poslanika u oba doma Parlamenta FBiH. Ovim zakonom na jedinstven način trebalo bi da bude definirana oblast primanja u FBiH i to s ciljem jednakog vrednovanja istovrsnih poslova na svim nivoima vlasti. Oba doma Parlamenta FBiH zakon moraju usvojiti do 31. marta, kako bi bio nastavljen aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.

"Poslanici SDP-a BiH ne mogu prihvatiti zakon ako ga je Vlada FBiH danas razmatrala u istovjetnoj formi koja je bila i u parlamentarnoj proceduri. Takav zakon neminovno znači povećanje plata u odnosu na sadašnje. Nedopustivo je da naše plate budu uvećane, a kasne redovne isplate", kazao je juče Mašić i ocijenio da bi povećanje plata funkcionerima bilo i bezobzirno i bezobrazno.

Sadašnja osnovica za obračun plata u FBiH viša je od 340 KM ili 44 odsto prosječne plate u FBiH. Po ranijem zakonu o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika koeficijent ili platni razred za predsjednicu i potpredsjednike FBiH, premijera i predsjedavajuće oba doma Parlamenta FBiH bio je osam. Pomnoženo sa osnovicom višom 340 KM njihova osnovna plata, bez drugih naknada i primanja, sada je oko 2.800 KM.

Prema ranijoj ocjeni poslanika SDP-a, osnovica za obračun plata, po Nacrtu novog zakona o platama, ne smije biti manja od 70 odsto prosječne plate u FBiH ili oko 370 KM. Po ovoj računici predsjednica FBiH, kojoj je zagarantovan koeficijent deset po novom Vladinom prijedlogu zakona o platama, imala bi platu gotovo za 1.000 KM veću od sadašnje.

Koeficijent za premijera, dopredsjedavajuće FBiH i predsjedavajuće oba doma Parlamenta FBiH, po novom zakonu je 9,8, pa bi njihova plata bila oko 3.600 KM. Najniži koeficijent od 6,5 pripada savjetnicima, a šest zamjenicima federalnog pravobranioca. Po novom nacrtu zakona o platama koeficijent namještenika kreću se od 2,6 do 1,5, a policijskih službenika od šest do 2,15 i bit će u vezi s činovima.

Iz Ureda za informisanje, nakon jučerašnje sjednice Vlade FBiH saopćeno je kako je za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike propisano devet platnih razreda s pripadajućim koeficijentima.

"Najveći koeficijent je deset, a najmanji šest. Državni službenici razvrstani su u jedanaest, a namještenici u sedam razreda. Osnovicu za obračun plata utvrdit će Vlada FBiH u dogovoru sa sindikatom, pri čemu će u obzir biti uzeti rast životnih troškova i budžetske mogućnosti. Osnovica će biti iskazana postotno u odnosu na prosječnu platu u FBiH", saopćeno je iz Vlade FBiH.

U Vladi FBiH naglašavaju da će, ako ne bude postignut dogovor sa sindikatom, najduže mjesec na snazi biti ranije dogovorena osnovica.

"Ako i nakon mjesec ne bude dogovora, Vlada će donijeti odluku o privremenoj osnovici, koja će biti na snazi do konačnog dogovora sa sindikatom", navodi se u saopćenju.

Mustafa Mujezinović, premijer FBiH, istakao je kako su u toku pregovori sa sindikatom te da još osnovica nije dogovorena.

"O tome ćemo razgovarati na sjednici Vlade FBiH vjerovatno do 20. marta, kada će Prijedlog zakona o platama ponovo biti na dnevnom redu", rekao je Mujezinović.