U Sarajevu je 10. marta/ožujka održana Konferencija povodom početka Twinning projekta“ Izgradnja kapaciteta u oblasti menadžmenta obuke u institucijama BiH“,  kojeg financira EU.

Cilj Projekta je podržati jačanje državnih institucija kroz konsolidaciju Upravljanja ljudskim potencijalima (HRM) mreže u oblasti obuke i razvoja. Ovaj jednogodišnji twinning projekat pohađat će 45 državnih službenika institucija BiH. Radi se o menadžerima koji su u svojim institucijama zaduženi za planiranje i organizaciju obuke, kao i za pitanja upravljanja ljudskim potencijalima (HRM).

Evropska unija je za ovaj twinning projekat osigurala 500.000 eura iz IPA fondova, dok će HAUS, Finski institut za javno upravljanje, osigurati kvalificirane i iskusne stručnjake za provedbu projekta. Twinning partner sa BiH strane je Agencija za državnu službu BiH.  Projekt će trajati 12 mjeseci, a glavni korisnici su sve institucije BiH.

Twinning je instrument koji se koristi u kontekstu EU pomoći zemljama kandidatkinjama za jačanje njihovih administrativnih i institucionalnih kapaciteta u okviru priprema za članstvo u Europskoj uniji. Postao je dostupan i potencijalnim kandidatima kao pomoć u prilagođavanju njihovih administracija za provedbu pravnog naslijeđa (aquis communautaire) i za preuzimanje obaveza koje donosi buduće članstvo.

Pored pružanja tehničke i administrativne pomoći zemlji korisnici, twinning pomaže i izgradnju dugoročnih odnosa među starim, novim i budućim zemljama članicama EU, te omogućava zemljama korisnicama više dodira sa raznovrsnim administrativnim praksama unutar EU.

Sudionike Konferencije su pozdravili: gosp. Hazim Kazić, vođa Projekta iz BiH; gosp. Neven Akšamija, direktor ADS BiH; gđa Annelli Temmes, direktorica HAUS-a; gosp. Boris Iarochevitch, predstavnik Delegacije EU u BiH; gosp. Ari Sihvola, vođa Projekta iz Finske; te gđa Nina Niva, rezidentna twinning savjetnica.

Predstavljeni su Finski institut za javnu upravu HAUS, te sam Projekt. Održani su i predavanje na temu Obuka državnih službenika u Europskoj uniji, te radionica za sudionike Projekta vezano za smejrnice za obuku državnih službenika u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, objavljeno je na web stranici Agencije za državnu službu BiH.