Nezavisne novine: Plate uposlenih u općinama Federacije BiH neće biti umanjene ako ne dobiju dio novca iz aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), istakao je Husein Smajlović, predsjednik Saveza općina i gradova FBiH i načelnik općine Zenica..

Smajlović smatra kako se dopunjeni Zakon o uštedama, koji predviđa i umanjenje palata, ne samo korisnika federalnog nego i kantonalnih i općinskih budžeta, ne bi trebao odnositi na niže organe vlasti u FBiH.

Vlada FBiH na vanrednoj sjednici, održanoj krajem februara, usvojila je dopunjeni Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH, po kojem je predviđeno umanjenje plata za deset odsto za dužnosnike, nosioce funkcija u institucijama FBiH, vanbudžetskim fondovima i institucijama čiji je osnivač FBiH, ali i za uposlene u kantonima, gradovima i općinama, što nije bilo predviđeno ranijim zakonom o uštedama. Po dopunjenom zakonu, predviđeno je da topli obrok bude do jedan odsto i to maksimalno osam KM, a regres 50 odsto prosječne plate u FBiH.

"Dva puta smo od premijera tražili da nam objasni kako ćemo se ponašati u sistemu ušteda. Odgovor nismo dobili. Neprirodno je da općine idu u uštede ako neće dobiti novac od MMF-a", kaže Smajlović.

Mnogi načelnici usprotivili su se zaključku Vlade FBiH, obrazlažući da općine imaju svoje izvore punjenja budžeta i ne ovise od entiteta.

"Ne možemo pristati na takvu mjeru. Vlada FBiH je prošle godine povećala plaće, a općine nisu bile u tom obračunu. Ne znam zašto bismo pristali na smanjenje kad nismo ni povećavali plaće", kazao je Damir Hadžić, načelnik sarajevske općine Novi grad, čija je plata s toplim obrokom oko 2.400 KM, a državnih službenika oko 1.300 KM.

Andrija Šimunović, načelnik općine Ravno, tvrdi kako su plate uposlenih u ovoj općini minimalne i nema smisla dodatno ih smanjivati.

"Krpimo se iz mjeseca u mjesec. Još nismo isplatili plaće za siječanj i veljaču. Ne znam od čega bismo još smanjivali plaće", kaže Šimunović.

U općini Ravno uposleno je 12 ljudi i prosječna plata državnog službenika je 850 KM, dok načelnik prima platu od oko 1.600 KM.

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik sarajevske općine Stari grad, kaže kako su plate u ovoj općini najmanje u Kantonu Sarajevo. Tvrdi da će plate biti umanjene ako odluka Vlade FBiH bude obavezujuća.

"Vjerujem da uštede možemo napraviti i na drugi način. U prošloj godini uštedjeli smo 850.000 KM, a nismo dirali plaće. Radnik sa srednjom stručnom spremom u općini prima plaću od 550 KM, a sa visokom stručnom spremom 1.300 KM. Načelnik s toplim obrok ima plaću od 2.020 KM", rekao je Hadžibajrić.

Mustafa Mujezinović, premijer FBiH, pak tvrdi kako općine imaju ograničene prihode te da će morati umanjiti plate.

"Ovdje je prioritet topli obrok. Tu mogu biti ostvarene značajne uštede. Topli obrok moraju smanjiti na jedan odsto, odnosno osam KM. Općine će dobiti dio novca od MMF-a. Još ne znamo hoće li njima biti podijeljena četvrta ili peta tranša", kazao je Mujezinvoić.

Safet Softić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kazao je kako će poslanici dopunjeni zakon o uštedama najvjerovatnije razmatrati krajem marta zajedno sa zakonom o platama. Sukladno pismu namjere, koje su vlasti BiH s predsatvnicima MMF-a potpisali, 31. mart je rok do kojeg mora biti usvojen zakon o platama FBiH kako bi bio nastavljen aranžman sa MMF-om.