Ukupan iznos programiranih projekata za ovu godinu predviđenim IPA fondom za BiH iznosi 100,7 miliona evra, s tim da je alokacija za višekorisničke programe 2,4 miliona evra, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Najviše sredstava namijenjeno je projektima koji se odnose na ekonomske kriterijume i antikrizne mjere, socijalnu uključenost i povratak, uvođenje evropskih standarda u oblasti carina, te podršku policiji, borbu protiv korupcije, izgradnju državnog zatvora, odnosno jačanje pravosuđa.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara usvojena je informacija Direkcije za evropske integracije o procesu programiranja IPA za ovu godinu – komponenta 1, aktivnostima u vezi s IPA-om – komponenta 2, te uspostavljanju sistema za decentralizovanu primjenu pomoći EU i izgradnju kapaciteta za IPA komponente 3, 4 i 5.

Naloženo je Ministarstvu finansija i trezora i Direkciji za evropske integracije da ubrzaju aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem sistema za decentralizovanu primjenu pomoći EU, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

U IPA programima prekogranične saradnje sa susjednim zemljama BiH učestvuje u šest programa, od kojih su tri bilateralna i odnose se na saradnju sa Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom, jedan sa državama članicama – IPA Jadranski program i dva programa transnacionalne saradnje – jugoistočna Evropa i Mediteran.

Svi programi provode se putem grant šema za koje se objavljuju pozivi za podnošenje projektnih prijedloga relevantnim ugovornim tijelima.

Savjet ministara BiH usvojio je izvještaj o stanju provođenja obaveza Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period od 1. jula do 31. decembra prošle godine.

Konstatovano je da postoji dobra dinamika provođenja, s tim da je još treba ispuniti još jednu obavezu, koja se odnosi na ukidanje odluke o zabrani uvoza motornih vozila starijih od sedam godina u BiH i uvođenje sistema homologacije vozila kao u EU.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirirć rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice da je BiH svjesna da bi se ukidanjem te obaveze pretvorila u otpad onoga što Evropa želi da izveze i zato je primjenila istu mjeru koju primjenjuju Srbija, Hrvatska i EU, prenosi portal capital.ba.