Srna: Savjet ministara BiH usvojio je danas Polugodišnji pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH za period od 1. jula do 31. decembra prošle godine, prema kojem je od 222 planirane aktivnosti u potpunosti realizovano 88.

Najviše prioriteta realizovano je u oblasti intelektualnog vlasništva, gdje su provedene četiri aktivnosti, koliko je i planirano, te u oblasti carina i poreza, gdje je od 15 planiranih aktivnosti realizovano devet, kao i u oblasti viza, granične kontrole, azila i migracije, gdje je od 15 planiranih realizovano osam aktivnosti.

U okviru prioriteta iz glave Politički kriteriji, od planirane 21 aktivnosti realizovano je 14, iz glave Ekonomski kriterijumi, od planiranih 11 aktivnosti realizovane su tri, a iz poglavlja Unutrašnje tržište, od planiranih 76 aktivnosti realizovana je 31.

U okviru prioriteta iz poglavlja Sektorske politike, od planiranih 69 aktivnosti realizovana je 21, iz poglavlja Pravda, sloboda i bezbjednost od planiranih 27 aktivnosti realizovano je 13, saopšteno je poslije sjednice Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o nalazima istraživanja javnog mnjenja "BiH u procesu evropskih integracija", prema kojem pristupanje BiH EU podržava 89,9 odsto ispitanika.

U Federaciji BiH /FBiH/ ta podrška iznosi 94,6 odsto, u Republici Srpskoj /RS/ 82,7, a u Brčko distriktu BiH 86,7 odsto.

Pristupanje BiH u EU podržava 89,9 odsto ispitanika, u FBiH 94,6, u RS 82,7 odsto i u Brčko distriktu 86,7 odsto.

U evropsku perspektivu BiH, tj. da će BiH za desetak godina biti prosperitetna članica EU vjeruje 70,9 odsto ispitanika od toga 74,9 odsto u FBiH, 64,9 u RS i 66,7 odsto u Brčko distriktu.     

Istraživanje je provela Agencija "Mareko indeks Bosnia" u decembru 2009. godine na uzorku od 1200 građana uz upotrebu CATI-ja (kompjuterski podržano telefonsko anketiranje) u cijeloj BiH.   

Savjet ministara BiH usvojio je Program mjera za provođenje Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period od 1. januara ove do 31. decembra 2011. godine, koji sadrži set mjera s tačno određenim nosiocima aktivnosti i rokovima za njihovo izvršavanje iz oblasti: Opšta načela, Sloboda kretanja robe, Poljoprivreda i ribarstvo, Ostale trgovinske odredbe, odnosno odredbe u vezi s trgovinom.