U organizaciji Evropske komisije – Generalne direkcije za proširenje, 2.marta 2010. godine, u prostorijama Vijeća za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council) u Sarajevu bit će održan sastanak temeljne grupe korisnika u okviru višekorisničke IPA Strateške radne grupe za javnu administraciju i upravu. Radi se o novom načinu programiranja višekorisničke IPA-e koja uključuje dugoročno planiranje (2011-2013) gdje je težište postavljeno na jače učešće zemalja korisnika od početne faze, cijelog toka programiranja, uključujući i pripremu projekata, što prethodnih godina nije bila praksa.

Proces je podijeljen u tri faze, od kojih je prva – dogovor oko osam prioritetnih oblasti-sektora (i radnih grupa) usaglašena na sastanku višekorisničke IPA-e u Zagrebu u junu 2009. U toku je druga faza procesa – izrada trogodišnjeg plana prema dogovorenim prioritetnim oblastima. Na sastanku u Sarajevu bit će predstavljen trogodišnji plan za sektor Javna administracija i uprava koji će se priložiti Višegodišnjem indikativnom programskom dokumentu za period 2011-2013. (Multi-annual Indicative Programming Document for 2011-2013), a koji bi prema planu trebao biti usvojen do kraja 2010. godine.

Sastanku će prisustvovati državni službenici članovi temeljne Radne grupe za PAR (PAR Core Group) – učesnici prvog sastanka u Briselu (u oktobru 2009.) zemalja kandidata i potencijalnih EU kandidata zemalja Zapadnog Balkana i Turske, te predstavnici Evropske komisije, EU delegacije iz BiH, Vijeća za regionalnu saradnju i Regionalne škole za javnu upravu.