У организацији Европске комисије – Генералне дирекције за проширење, 2.марта 2010. године, у просторијама Вијећа за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council) у Сарајеву бит ће одржан састанак темељне групе корисника у оквиру вишекорисничке ИПА Стратешке радне групе за јавну администрацију и управу.

Ради се о новом начину програмирања вишекорисничке ИПА-е која укључује дугорочно планирање (2011-2013) гдје је тежиште постављено на јаче учешће земаља корисника од почетне фазе, цијелог тока програмирања, укључујући и припрему пројеката, што претходних година није била пракса.

Процес је подијељен у три фазе, од којих је прва – договор око осам приоритетних области-сектора (и радних група) усаглашена на састанку вишекорисничке ИПА-е у Загребу у јуну 2009. У току је друга фаза процеса – израда трогодишњег плана према договореним припритетним областима.

На састанку у Сарајеву бит ће представљен трогодишњи план за сектор Јавна администрација и управа који ће се приложити Вишегодишњем индикативном програмском документу за период 2011-2013. (Multi-annual Indicative Programming Document for  2011-2013), а који би према плану требао бити усвојен до краја 2010. године.

Састанку ће присуствовати државни службеници чланови темељне Радне групе за ПАР (ПАР Core Group) – учесници првог састанка у Бриселу (у октобру 2009.) земаља кандидата и потенцијалних ЕУ кандидата земаља Западног Балкана и Турске, те представници Европске комисије, ЕУ делегације из БиХ, Вијећа за регионалну сарадњу и Регионалне школе за јавну управу.