Institucije uprave u BiH su do 31.12.2009. godine ispunile 39,07 posto mjera Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Godišnji izvještaj o napretku praćenja provedbe Akcionog plana 1 (AP) Strategije reforme javne uprave, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH,  bilježi da je napredak u implementaciji mjera iz AP 1 po reformskim oblastima u odnosu na godišnji izvještaj 2008. godine veći za za 6,45 posto.

Najveći napredak ostvaren je u reformskoj oblasti „Upravljanje ljudskim potencijalima“ – 45,25 posto, a najmanji u oblasti „Informacione tehnologije“ – 30,51 posto.  

U Godišnjem izvještaju, uz ostalo, navodi se da je Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave do sada odobrio 14 projekata u vrijednosti 9.369.131,85 KM (bez PDV-a). Implementacija četiri projekta je u toku, a u 2010. godini očekuje se početak implementacije ostalih projekata. Nakon što su sve vlade usvojile predloženi Aneks Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave i odredile potpisnike istog, Aneks Memoranduma su u periodu od 14. do 22. decembra 2009. potpisali predstavnici domaće vlasti i donatori. Aneksom je, između ostalog, produženo važenje Fonda do kraja 2010. godine.

Ured koordinatora ponovno je ukazao na činjenicu da je politička koordinacija utvrđena Zajedničkom platformom o načinu i mehanizmima provedbe Akcionog plana 1 Strategije RJU izostala. Koordinacijski odbor za ekonomski razvoj i evropske integracije u 2009. godini nije razmatrao provedbu Strategije RJU u BiH. Ured i dalje bilježi kašnjenje institucija u izvještavanju o napretku u šest reformskih oblasti AP 1.