Nezavisne novine: Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su juče Zakon o referendumu i građanskim inicijativama. Za zakon je glasalo 46 poslanika, 16 je bilo protiv, a šest uzdržano, dok glasanju nisu prisustvovali predstavnici stranaka sa sjedištem u FBiH.

Poslanici su zasjedanje započeli raspravom o deset amandmana koje je uložio Klub poslanika SNSD-a na Zakon o referendumu i građanskim inicijativama.

Kako se u obrazloženjima amandmana navodi, oni se, između ostalog, donose kako bi se tekst zakona uskladio s Ustavom, ali i da se preciziraju pojedine odredbe zakona kako bi se izbjegle eventualne nejasnoće i nedosljednosti. Iako je rasprava o zakonu završena oko podneva, poslanici su morali sačekati da se okupi Zakonodavni odbor, kako bi se utvrdilo da li su amandmani koje su predložili u skladu sa Ustavom RS.

Pored SNSD-a, tri amandmana je uložio i SDS, od kojih dva nisu usvojena, a odnosili su se na to da odluke koje se donesu na referendumu budu obavezujuće, te da se po automatizmu mora raspisivati kada bi se trebalo odlučivati o promjenama Ustava i priključenju BiH vojnim savezima.

Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave RS, nakon sjednice Zakonodavnog odbora kazao je da su svi predloženi amandmani ustavni, te da je Vlada kao predlagač prihvatila sve amandmane SNSD-a, s tim da je deseti amandman preformulisan.

Novi zakon je tehničkog karaktera i njime se ne definiše referendumsko pitanje, već će ga definisati Narodna skupština. Za razliku od starog zakona iz 1993. godine, rezultat referenduma neće biti obavezujući, već će morati da ga potvrdi Narodna skupština RS.

Narodna skupština RS usvojila je juče po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu RS, koji omogućava građanima sa prebivalištem u Brčko distriktu da se na vrijeme registruju u biračke spiskove radi učešća na predstojećim opštim izborima.

Obrazlažući poslanicima zakon Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave RS, rekao je da su razlozi za donošenje zakona sadržani i u obavezi da se Zakon o državljanstvu RS uskladi sa Zakonom o državljanstvu BiH.

Muharem Murselović, poslanik Stranke za BiH, pozdravio je donošenje ovog zakona, koji je usklađen sa državnim zakonom koji je donesen na osnovu odluke visokog predstavnika od 18. septembra 2009. godine, založivši se za potrebu da odluke visokog predstavnika budu poštovane.

Branislav Borenović, šef Poslaničkog kluba PDP-a, postavio je juče pitanje predstavnicima Vlade kako je moguće da je 30. septembra prošle godine svojim zaključkom odbacila nametnuti zakon visokog predstavnika o državljanstvu BiH, dok je danas taj isti dokument prihvatljiv za Vladu RS.

Poslanik SNSD-a Dimitrije Ivanić odbacio je optužbe opozicije da RS danas "usvaja nametnuti zakon visokog predstavnika", ističući da je riječ o zakonu RS.