Od izvještaja eksperata EK, koji će u Sarajevu da borave u februaru, najprije će da zavisi hoće li da se obistini predviđenja članova Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH da bi ukidanje viza za građane naše zemlje moglo biti preporučeno već krajem marta.

Teško se sjetiti kada su u posljednjih nekoliko godina bosanskohercegovačke vlasti pokazale više zajedništva bez obzira na stranačku, nacionalnu ili entitetsku pripadnost, kao u slučaju vraćanja na popravni iz lekcije koja se zove Mapa puta za liberalizaciju viznog režima.

Tačno prije tri mjeseca na stranicama našeg portala i Glasnika predvidjeli smo mogućnost da i građani Bosne i Hercegovine od početka 2010. godine konačno, bez ikakvih ograničenja, osjete u vlastitim nogama jedno od osnovih ljudskih prava – slobodu putovanja, s porukom prema jedinoj mogućoj adresi koja im to može o(ne)mogućiti: vlastima BiH.

I zaista, Vijeće ministara, Parlamentarna skupština BiH (njena oba doma), kao i Narodna skupština RS-a, ovog puta nisu iznevjerili svoje glasače. Potpuno je druga priča što su zakonsku legislativu neophodnu za liberalizaciju viznog režima još davno mogli da kreiraju, utvrde i izglasaju, ali s obzirom na poslovičnu neodgovornost naših političara i parlamentaraca, i ovo što su napravili u posljednja tri mjeseca daje nam za pravo da vjerujemo kako ćemo već u julu ili avgustu, ako uštedimo dovoljno novca, moći slobodno da putujemo na ljetovanje u Španiju, Grčku, Tursku ili bilo koju drugu egzotičnu evropsku destinaciju.

U BiH će sredinom februara da borave dvije grupe ekspertnih timova Evropske komisije (iz oblasti borbe protiv ilegalnih migracija, te iz oblasti javnog reda i sigurnosti, što uključuje borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma), kako bi se na licu mjesta uvjerile o postignutom napretku iz Mape puta. Upravo će od njihovog, kao i od izvještaja eksperata zaduženih za ljudska prava i spoljnu saradnju, zavisiti hoće li da se obistine predviđenja članova Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH da bi ukidanje viza za građane naše zemlje moglo da bude preporučeno već krajem marta!

Nakon što je Narodna skupština RS-a pred Novu godinu izglasala zakon kojim se ukida institucija ombudsmena u ovom entitetu, a što je jedan od četiri ključna preduslova za bijelu šengen listu, bilo je potpuno jasno da su bh. vlasti postigle neophodni konsenzus o hitnim zadacima i obavezama sve i jedne institucije u državi na putu vizne liberalizacije.

U međuvremenu su biometrijski pasoši pušteni u opticaj, a Parlament BiH je, nakon perioda čisto političkog nadmudrivanja, izglasao Zakon o uspostavi Agencije za borbu protiv korupcije. Nakratko je zapelo kod Izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH, tačnije jedne stavke (“sankcionisanje negiranja, minimiziranje, ili opravdavanje holokausta i zločina protiv čovječnosti”), što je pojedinim poslanicima instruisanim iz nacionalnih kuhinja dalo za pravo da “licitiraju” brojem žrtava iz bliske ratne prošlosti, čak i iz II svjetskog rata, zbog čega je ova stavka na kraju preformulisana. Ipak, Izmjene i dopune KZ-a BiH na kraju su usaglašene i ovih dana trebaju da prođu krajnju parlamentarnu proceduru završne faze usvajanja.

Tako je bosanskohercegovačkim vlastima ostalo još manje od deset obaveza. Za neke od njih iznimno je važno da budu usvojene čim prije, svakako uoči dolaska ekspertnih timova Evropske komisije u Sarajevo. Članovi Zajedničke parlamentarne komisije hitnim smatraju imenovanje direktora i formiranje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, te određivanje lokacije za server koji će da služi za razmjenu podataka i informacija policijskih tijela i agencija, oko čega se – ma koliko suludo zvučalo – entitetske vlasti i dalje spore.

Ipak, teško je predvidjeti da li će sve usvojene zakonske legislative i pokazana riješenost domaćih vlasti u ispunjavanju preostalih zadataka ekspertnim timovima EK biti dovoljne za pozitivan izvještaj o napretku, što bi opet značilo izvjesnu preporuku ukidanja viza već u martu. No, ne treba uopšte sumnjati da bi bh. građani, naviknuti na vječito čekanje da političari i parlamentarci urade posao zbog kojeg su izabrani, bili zadovoljni i razvojem događaja koji bi im omogućio slobodno putovanje svijetom od ljeta, objavio je portal reci.ba.