Fena: U BiH će u februaru doputovati dvije misije eksperata Evropske komisije (EC) koji će izvršili uvid u ispunjavanje uvjeta iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima i ukoliko njihovi izvještaji budu pozitivni EC može dati preporuku za ukidanje viza BiH, rečeno je Feni u Delegaciji EU u BiH.

Druga ekspertska misija EC za pitanja iz bloka II Mape puta doputovat će u našu zemlju u drugoj sedmici februara i izvršit će analizu ispunjenosti uvjeta u oblasti ilegalnih migracija.

Treća misija za blok II doputovat će u trećoj sedmici februara i bit će fokusirana na pitanja javnog reda i sigurnosti, što uključuju prevenciju i borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

U Delegaciji EU u BiH ističu da je dosta toga urađeno u ispunjavanju zahtjeva iz Mape puta, ali nisu mogli precizirati kada će građanima naše zemlje biti ukinute vize.

Preporuka EC o ukidanju viznog režima moguća je, kako ističu, ukoliko izvještaji ekspertskih misija budu pozitivni. Najčešće spominjanji datum o mogućem ukidanju viza BiH je juli ove godine.

Konačan izvještaj prve misije eksperata o ispunjenosti uvjeta za liberalizaciju viznog režima iz bloka 1, koja je boravila u BiH od 7. do 10. decembra prošle godine, očekuje se da uskoro bude objavljen.

Ova misija se bavila funkcioniranjem sistema izdavanja biometrijskih pasoša i sigurnosti dokumenata. Stručnjaci su tokom boravka u BiH obišli MUP-ove i matične urede nadležne za izdavanje identifikacionih dokumenata.

Cilj je bio da se neposredno na terenu uvjere da li službenici nadležni za izdavanje dokumenata svoje obaveze vrše u skladu sa zakonom, te da li postoje određene procedure i propisi i da li ih i kako službenici primjenjuju prilikom izdavanja dokumenata, objavljeno je na portalu reci.ba.