Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Adem Huskić izrazio je zadovoljstvo zbog usvajanja Zakona o dopuni Zakona o Službenom glasilu BiH, kao i zbog činjenice da će zakoni i podzakonski akti objavljeni u Službenom glasniku BiH javnosti biti dostupni i na web stranici Službenog glasnika BiH.

"U trećem pokušaju uspio sam dobiti podršku za projekt za koji sam smatrao da je bitan, a to je da se zakoni i podzakonski akti konačno objavljuju na web stranici Službenog glasila BiH i besplatno budu dostupni javnosti", kaže Huskić, prenosi portal ekapija.

On smatra da je to u interesu većine građana koje zanimaju zakoni i podzakonski akti, a imaju pristup internetu.

Službeni glasnik BiH objavljuje razne vrste informacija (tendere, zakone, imenovanja, odluke, međunarodne sporazume, oglase) koje mogu biti vrlo korisne za građanstvo.

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH usvojen je u utorak na sjednici Doma naroda, a predviđa da se sadržaj Službenog glasnika BiH objavljuje i na web stranici Službenog glasnika BiH.