Srna: Proces pridruživanja EU odlična je prilika za modernizaciju javne uprave, jer i građani i firme u BiH traže servis koji je kvalitetan, efikasan i ljubazan, rekao je danas u Sarajevu bivši ministar za reformu javne uprave u Sloveniji Gregor Virant.

Virant je, uoči početka sjednice pod nazivom "Parlament za Evropu", rekao da će poseban naglasak biti stavljen na profesionalizaciju javne uprave, te na činjenicu da je veoma važno da javna uprava bude profesionalni aparat, koji efikasno implemetira politiku, zakone i podzakonske propise.

"Javna uprava je podsistem u društvu koji ima značajnu ulogu i u procesu pridruživanja EU, to je onaj stručni aparat koji mora spremiti sve temelje za pregovore sa Evropskom komisijom", rekao je Virant i dodao da je javna uprava ta koja mora implementirati evropske propise.

Prema njegovim riječima, bitno je da selekcija kandidata za radna mjesta u javnoj upravi bude utemeljana na sposobnostima, kompetencijama, a ne na pripadnosti ovoj ili onoj političkoj partiji.

On je naglasio da javna uprava u Sloveniji radi subotom, za sve one koji ne mogu da obave svoje poslove u toku sedmice, da građani svakodnevno ocjenjuju rad njenih službenika popunjavanjem anketa, te da implemetira projekat "Sve na jednom mjestu".

"Projekat podrazumijeva da se u roku od sat vremena obave svi administrativni poslovi na jednom mjestu, bez ispunjavanja bilo kakvih formulara, bez `ganjanja` bilo kakvih potvrda i besplatno. Mi smo zabranili upravnim organima da traže od stranaka bilo kakve potvrde o činjenicama koje se nalaze u zvaničnim registrima", naglasio je Virant.

Zamjenik koordinatora BiH za reformu javne uprave Suad Musić rekao je novinarima da će predstavnicima zakonodavnih tijela na državnom i entiteskom nivou govoriti o reformi javne uprave u kontekstu evropskih integracija.

"Govoriću u kojoj mjeri postojeća strategija za reformu javne uprava odgovara na zahtjeve konteksta evropske integracije, ali i na zahtjeve, odnosno očekivanja građana i poslovne zajednice u reformi javne uprave", naglasio je Musić.

On je rekao da će govoriti i o iskustvima BiH u reformi javne uprave, s obzirom da je BiH kompleksna, heterogena ustavna struktura, te o uspjesima i neuspjesima u reformi javne uprave u BiH i u kojoj mjeri je dosadašnje provođenje reforme odgovorilo na kontekst integrisanja i usluga prema građanima.

Generalni sekretar Agencije za državnu službu Makedonije Metodija Dimovski istakao je da će parlamentarce BiH upoznati sa neophodnošću izgradnje odgovarajućih sistema za potrebe državnih službenika, te navesti poređenja sa zemljama članicama EU.

Prema njegovim riječima, Makedonija je 1999. godine prva u regionu donijela dokument vezan za strategiju reforme javne administracije, gdje su bili zacrtani osnovni pravci kojima se treba kretati.

Projekat "Parlament za Evropu", koji je porenuo OHR, kako bi pomogao parlamentarcima BiH da efikasno rade na obimnom programu zakonskih propisa koji proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, danas će staviti akcenat na reformu i javnu upravu Slovenije.