Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 15. decembra 2009. godine u Brčkom prihvatio je, između ostalog, projektni zadatak “Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“ iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti.

Svrha projekta "Transponovanje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH” je unaprijediti znanje i vještine državnih službenika koji su uključeni u zakonodavne aktivnosti na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u oblasti transpozicije zakonodavstva EU u domaći pravni okvir. Putem radionica, seminara, kurseva i neposredne obuke na radnom mjestu bit će omogućeno  državnim službenicima da usvoje potrebna znanja i da ovladaju potrebnim vještinama, kako bi bili u stanju da odgovore zahtjevima procesa transpozicije zakonodavstva u rasponu od prevođenja legislative do formuliranja politika djelovanja i „uklapanja“ pojedinih zakonskih rješenja u najoptimalniji okvir.  

Cilj projekta je unaprijediti proces harmonizacije domaće legislative sa legislativom EU, čime će se ubrzati proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te doprinijeti  približavanju naše zemlje jedinstvenom evropskom upravnom prostoru.