Delegacija Evropske komisije BiH organizirat će 14. decembra u Sarajevu sastanak Upravnog odbora projekta “Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH” (EUPAR), koji implementira Eurecna SpA od 1. septembra ove godine.

Upravni odbor će se sastajati svaka tri mjeseca, te će razmatrati izvještaje o radu tima tehničke pomoći Uredu koordinatora.

Sastanak će biti održan u prostorijama Delegacije Evropske komisije u BiH, Skenderija 3, u Sarajevu.