Evropska unija povjerila je, nakon provedenog javnog konkursa, konzorciju u sastavu Kronauer Consulting (BiH), COWI (Danska), ATOS Consulting (Velika Britanija) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (Hrvatska) provedbu dvogodišnjeg projekta „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini (Capacity building of civil society to take part in policy dialogue, Bosnia and Herzegovina).

Opći je cilj projekta uključiti civilno društvo u BiH u civilni dijalog na različitim nivoima vlasti, što je sukladno preporukama Europske Unije.

Svrha projektne intervencije ima dva aspekta:

• Razvijanje i jačanje postojećeg pravnog i institucionalnog okvira za razvoj civilnog društva kroz dijalog s institucijama vlasti

• Jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u strukturiranom civilnom dijalogu

Prezentacijа projekta bit će održana 14. decembra 2009. u 14 sati, hotel Bosna, Sarajevo.