Capital.ba: Granski sindikati radnika unutrašnjih poslova, uprave i pravosuđa najavili su da neće prihvatiti smanjenje plata i upozorili da će, ukoliko do toga dođe, radnici ovih djelatnosti primjeniti mjere sindikalne borbe do obustave rada, te pozivali Vladu Republike Srpske na nastavak pregovora.

Predsjednici ovih sindikata Duško Jandrić, Tomislav Vrhovac i Dragan Vuković saopštili su da su članovi republičkih odbora, na odvojenim sjednicama, danas odlučili da ne prihvate smanjenje plata i da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zakona o platama, te da će radnici u ovim djealtnostima primjeniti mjere sindikalne borbe kako bi ostvarili svoja prava.

„Granski sindikat ne prihvata ni zaključak Vlade RS o donošenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i tvrdimo da u upravi i pravosuđu nema viška kadrova, kako se to predstavlja javnosti, ali naglašavam da podržavamo reformu uprave, uz precizno naznačene kriterijume i reformske ciljeve“ – rekao je Vrhovac.

Predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova je u izjavi za novinare nakon sastanka ponovio stavove o neprihvatanju smanjenja plata, potsjećajući da je budžetom za narednu godinu za ovu djelatnost predviđeno čak milion maraka više zbog čega, smatra on, nema ni jednog razloga za smanjenje plata policiji.

On smatra da je Vlada RS “drastično obezvrijedila” Zakon o platama, naglašavajući da će zbog toga ovaj sindikat “ići na rušenje tog zakona i vraćanje principima Kolektivnih ugovora”.

Jandrić je pozvao nadležna ministarstva, prvenstveno MUP i Ministarstvo finansija da “još danas sjednu za pregovarački sto”.

„Ako se sve to odbije i naši prijedlozi ne prihvate, sindikalno rukovodstvo će već od večeras početi sa anketiranjem članstva o mjerama i načinima sindikalne borbe i u roku od dva dana imaćemo rezultate njihovih pojedinačnih odluka“ rekao je Jandrić.

On je potvrdio novinarima da, po zakonu i međunarodnoj legislativi, policija nema pravo na štrajk, naglašavajući da „i policajci imaju pravo da izraze svoj stav i protest neslaganja sa nekom odlukom“.