Nezavisne novine: Inicijalna ustavna reforma koja će omogućiti da BiH usvoji i implementira evropske zakone i pravila pospješit će buduću integraciju zemlje u EU, zaključili su jučer ministri vanjskih poslova EU na zasjedanju u Briselu.

"Ustavne promjene nisu dio uslova za tranziciju OHR-a u ured specijalnog predstavnika EU. BiH treba usvojiti inicijalni set ustavnih amandmana kako bi postala funkcionalna država čiji je ustav usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Preciznije, država mora biti u poziciji da usvoji i implementira zakone i standarde EU. Ove reforme će pospješiti buduću integraciju BiH u EU", navodi se u zaključcima.

Dodatne konsultacije o mandatu EUFOR-a

Vijeće EU, iako je raspravljalo o mandatu EUFOR-a, jučer nije donijelo odluku koliko će dugo evropske vojne snage ostati u BiH. U nacrtu odluke navodi se da bi Misija EUFOR-a trebala ostati do novembra naredne godine, ali ministri vanjskih poslova EU odlučili su da, prije donošenja konačne odluke što bi se trebalo desiti u januaru, obave još jedan krug konsultacija s ministrima odbrane i vojnim ekspertima.  

Ministri vanjskih poslova EU ponovili su zabrinutost razvojem političke situacije u BiH te pozvali na ubrzanje ključnih reformi.

"Zajednička vizija budućnosti zemlje i politička volja da se ispune uslovi za evropske integracije su neophodni da bi progres bio postignut. BiH je napravila progres u provedbi uslova sadržanih u smjernicama za liberalizaciju viznog režima, stoga pozivamo Evropsku komisiju da odmah po ispunjenju svih uslova predloži ukidanje viza za BiH kao što je to učinila u slučaju Makedonije, Srbije i Crne Gore čiji će građani od 19. decembra ove godine moći putovati bez viza", zaključilo je Vijeće EU.

Ministri su ponovili punu podršku evropskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana, što je od ključne važnosti za stabilnost i budućnost regiona. Vijeće je potvrdilo da za napredak ka EU trebaju ispuniti fer i rigorozne uslove u skladu sa okvirom zasnovanim na konsenzusu o procesu pridruživanja i stabilizacije koji je utvrđen u decembru 2006. godine.

"Vijeće je ponovilo da u skladu s postignutim napretkom u ekonomskim i političkim reformama i zavisno od ispunjenja neophodnih uslova, zemlje potencijalni kandidati mogu ostvariti kandidatski status", navodi se u zaključcima.