Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju održan je u utorak 01.12.2009. godine u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, u svojstvu članova Nadzornog tima.

U skladu sa dnevnim redom sastanka, članovi Nadzornog tima usvojili su Zapisnik sa prethodnog sastanka, imenovani su članovi i zamjenici članova Implementacionog tima za projekt "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“.

Članovima Nadzornog tima predstavljena je projektna ideja "Bolja regulativa/upravljanje u organima javne uprave u Bosni i Hercegovini" i nacrt projektnog prijedloga "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija Faze II", koje je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Na slijedećem sastanku Nadzornog tima razmatrat će se, između ostalog, sugestije i komentari u vezi sa predloženim projektima.