Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Развој капацитета за креирање политика и координацију одржан је у уторак 01.12.2009. године у Сарајеву.

Састанку су присуствовали представници Савјета министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, у својству чланова Надзорног тима.

У складу са дневним редом састанка, чланови Надзорног тима усвојили су Записник са претходног састанка, именовани су чланови и замјеници чланова Имплементационог тима за пројекат "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I".

Члановима Надзорног тима представљена је пројектна идеја "Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у Босни и Херцеговини" и нацрт пројектног приједлога "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација Фазе II", које је припремила Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

На слиједећем састанку Надзорног тима разматраће се, између осталог, сугестије и коментари у вези са предложеним пројектима.