Nezavisne novine: EUFOR je na jučerašnjoj ceremoniji u Ministarstvu sigurnosti BiH predao nadležnost za kontrolu nad kretanjem oružja i vojne opreme domaćim vlastima.

Memorandum o razumijevanju o primopredaji kontrole nad oružjem i vojnom opremom potpisali su predstavnici EUFOR-a, Ministarstva sigurnosti BiH, ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta i svih kantona.

Mijo Krešić, zamjenik ministara sigurnosti BiH, kazao je da je ovim činom i posljednja nadležnost koju je EUFOR imao prenesena na domaće institucije.

"Do sada su domaće vlasti već preuzele neke nadležnosti od EUFOR-a poput kontrole nad zračnim prostorom i deminiranjem. Ovim činom Bosna i Hercegovina iskazuje spremnost da može postići najveće standarde NATO-a i Evropske unije, čije članice želimo da postanemo", kazao je Krešić.

On je dodao da će se saradnja sa EUFOR-om nastaviti te da će EUFOR pomagati domaćim vlastima u kontroli prometa oružja i vojne opreme i zadržati monitoring nad ovim procesom.

"Zakon koji je ljetos usvojen predvidio je podijeljenu nedležnost za kontrolu prometa oružja između županija, entiteta i Ministarstva sigurnosti BiH. Zakon je bio proizvod koncenzusa i realnog stanja u BiH i predstavlja prihvatljiv način za kontrolu kretanja oružja. EUFOR će nadgledati ovaj proces, jer su oni od završetka rata vršili kontrolu i imaju iskustvo", kazao je Krešić.

On je napomenuo da je oružje Oružanih snaga BiH i policijskih agencija izuzeto iz ovog zakona.

Komandant EUFOR-a Stefano Kastanjoto istakao je da je prenos ovlasti sa EUFOR-a na domaće vlasti u oblasti kontrole prometa oružja rezultat saradnje EUFOR-a sa domaćim vlastima od 2006. godine.

"Na usvajanje ovog zakona iz EUFOR-a smo podsticali još od 2006. godine i danas zajednički žanjemo rezultate onoga što je učinjeno. Cilj naše misije jeste da pomognemo BiH, a ovaj prenos nadležnosti je veliki korak koji činimo na dobrom putu", kazao je Kastanjoto.

Zakon o kontroli kretanja naoružanja, koji je usvojen sredinom juna ove godine, bio je jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima.