U okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, Evropska komisija i Bosna i Hercegovina su održale 16. i 17. oktobra 2009. godine drugi sastanak Privremenog odbora u Sarajevu.

Privremeni sporazum reguliše trgovinu i trgovinske aspekte unutar procesa integracija zemlje u EU. Ocjena političkih pitanja je takođe potrebna. Obje strane su razmotrile napredak ostvaren u posljednjih 12 mjeseci.

Evropska komisija i Bosna i Hercegovina se slažu da se ukupna provedba Sporazuma odvija glatko. Povećanje trgovine između EU i Bosne i Hercegovine je od najveće važnosti u vrijeme ekonomske i finansijske krize.

Ustav Bosne i Hercegovine treba izmijeniti kako bi bio u skladu sa Evropskom konvencijom za ljudska prava.

Evropska komisija je istakla da zemlja treba jačati svoju fiskalnu politiku u skladu sa MMF-ovim “stand-by” sporazumom kako bi se na najbolji mogući način oporavila od ekonomske krize.

Pravovremena priprema popisa stanovništva 2011. godine je neophodna za bilo koje društveno-ekonomsko planiranje zemlje jer će to biti u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Evropska komisija stoga poziva Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da usvoji Zakon o popisu stanovništva bez daljnjeg odgađanja.

Priprema Bosne i Hercegovine za unutrašnje tržište EU je još uvijek u ranoj fazi. Koordinacija i usklađivanje u cijeloj zemlji nije osigurano na zadovoljavajući način. Fragmentacija zakonodavstva i njegove primjene otežava proces integracija u EU. To je takođe štetno za strana ulaganja kao i za podobno poslovno okruženje.

Nije ostvaren napredak u uspostavi tijela za državnu pomoć.

Evropska komisija je pojasnila da je zabrana uvoza rabljenih vozila u suprotnosti sa Privremenim sporazumom.

Evropska komisija je takođe naglasila hitnu potrebu za imenovanjem tijela koje će biti odgovorno za granične prijelaze, uključujući i razvoj infrastukture i upravljanje. Ovo je neophodno za efikasnu kontrolu granica i za razvoj trgovine.

Obje strane su se složile da će nastaviti raditi na integraciji Bosne i Hercegovine u EU, a ne samo na prevladavanju trenutne krize, saopšteno je iz delegacije Evropske komisije u BiH.