Četvrta godišnja konferencija Regionalne zajednice praktičara za oblast upravljanja ljudskim resursima održaće se 17. i 18. novembra 2009. godine u Tirani, Republika Albanija.

Zajednica praktičara okuplja stručnjake za oblast upravljanja ljudskim resursima iz državnih službi zemalja Zapadnog Balkana. Ova, četvrta po redu, godišnja konferencija ima za temu "Upravljanje učinkom u radu državnih službenika (Managing performance in the Work of Civil Servants)". Očekuje se učeće praktičara iz svih država Zapadnog Balkana.

Ovaj događaj koncipiran je kao forum kroz koji državni službenici razmjenjuju iskustva iz prakse, analiziraju dosadašnje aktivnosti, te kroz radne grupe formulišu zaključke i preporuke za naredne aktivnosti. Cilj je, kroz organizaciju takvog foruma, državnim službenicima i ostalima uključenim u reformu državne službe dati priliku da istraže pitanja u vezi sa nadgledanjem i upravljanjem kvalitetom, efikasnošću i efektivnošću rada državnih službenika. Tako će tokom dva radna dana biti upriličene panel sesije, zajedničke diskusije i diskusije u tematskim grupama. 

Teme kao: da li učinak mora biti povezan sa nagradom/sankcijama; upravljanje učinkom i nagrađivanje učinka; EU perspektiva upravljanja učinkom u državnoj službi; te glavni nalazi istraživanja o upravljanju učinkom u strukturama državnih službi Zapadnog Balkana samo su neke od planiranih polaznih tačaka za diskusiju u okviru ovog događaja.

U radu koferencije učestvovati će predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave koji je i član resorne grupe.