Четврта годишња конференција Регионалне заједнице практичара за област управљања људским ресурсима одржаће се 17. и 18. новембра 2009. године у Тирани, Република Албанија.

Заједница практичара окупља стручњаке за област управљања људским ресурсима из државних служби земаља Западног Балкана. Ова, четврта по реду, годишња конференција има за тему "Управљање учинком у раду државних службеника (Managing Performace in the Work of civil Servants)". Очекује се учеће практичара из свих држава Западног Балкана.

Овај догађај конципиран је као форум кроз који државни службеници размјењују искуства из праксе, анализирају досадашње активности, те кроз радне групе формулишу закључке и препоруке за наредне активности. Циљ је, кроз организацију таквог форума, државним службеницима и осталима укљученим у реформу државне службе дати прилику да истраже питања у вези са надгледањем и управљањем квалитетом, ефикасношћу и ефективношћу рада државних службеника. Тако ће током два радна дана бити уприличене панел сесије, заједничке дискусије и дискусије у тематским групама. 

Теме као: да ли учинак мора бити повезан са наградом/санкцијама; управљање учинком и награђивање учинка; ЕУ перспектива управљања учинком у државној служби; те главни налази истраживања о управљању учинком у структурама државних служби Западног Балкана само су неке од планираних полазних тачака за дискусију у оквиру овог догађаја.

У раду коференције учествоваће представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе који је и члан ресорне групе.